Mr. Khanh
Mr. Khanh

Mr. Dũng
Mr. Dũng

Mr. Tài
Mr. Tài

Mr. Chung
Mr. Chung

Mr. Linh
Mr. Linh

HTKT
HTKT

Mr. Hà
Mr. Hà

Mr. Cường
Mr. Cường

Hotline: 0913 125 985

Mr. Hiển

Mr. Nhựt

Mr. Khoa

Ms. Châu

Ms. Trang

Mr. Hoằng

K.Doanh
K.Doanh

Mr. Tín
Mr. Tín

      Kinh doanh miền Bắc
K.Doanh HN1
K.Doanh HN2

     Kinh doanh miền Trung
Ms Thùy
K.Doanh DNG2

 
51,000,784
LIÊN HỆ
CTY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN AN PHÁT
---o0o---
NHÀ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ MẠNG
DrayTek TẠI VIỆT NAM
 
                                                   ĐC: 3C Trần Phú, P.4, Q.5, TPHCM
                                                   ĐT: (08) 39 253 789 - Fax: (08) 39 256 597
                                                   Hotline: 0913 125 985 (Kinh doanh) - 0945 216 725 (Kỹ thuật)
                                                   Hotline Hà Nội: 0983 688 858 - 0912 470 695 (Kinh doanh)
                                                                            0902 030 408 (Kỹ thuật)
                                                   VoIP: 8 238 984 - 8 238 983 (draytel.org)
                                                   Email: an_phat@vnn.vn - alphatech@vnn.vn
                                                   Website: www.draytek.com.vn - www.draytek.vn

Hỗ trợ kỹ thuật:
Email:Hotro@anphat.vn

Kinh doanh:
Email:sales@anphat.vn

Huỳnh Phước Cường
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 27
DĐ: 0945 216 725
Email: cuonghp@anphat.vn
Phạm Quang Chung (Tư vấn Wifi)
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 17
DĐ: 0903 396 778
Email: chungpq@anphat.vn
Bùi Khắc Khanh (Game-NET)
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 26
DĐ: 01203 595 983
Email: khanhbk@anphat.vn
Nguyễn Chí Dũng (GPON)
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 18
DĐ: 01267 158 612
Email: dungnc@anphat.vn
Từ Mỹ Linh
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 26
DĐ: 0962 720 315
Email: linhtm@anphat.vn
Đặng Thị Thu Hà
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 19
DĐ: 0962 720 315
Email: hadtt@anphat.vn
Trần Anh Tài
ĐT: 08 3925 3789 - Ext: 19
DĐ: 0989 286 292
Email: taita@anphat.vn
Nguyễn Hữu Việt - An Phát PC (Khu vực Hà Nội)
DĐ: 0902 030 408
Email: viet@anphatpc.com.vn
 
Lâm Chí Hiển
ĐT: 0918 319 472
Email: dannyhien@anphat.vn
 
Nguyễn Duy Nhựt
ĐT: 0908 467 709
Email: duynhut@anphat.vn
 
Nguyễn Xuân Hoằng
ĐT: 0918 686 061
Email: xuanhoang@anphat.vn
 
Lưu Ngọc Trang
ĐT: 0908 960 209
Email: ngoctrang@anphat.vn
 
Du Mỹ Châu
ĐT: 0903 983 037
Email: mychau@anphat.vn
 
Lê Minh Khoa
ĐT: 0913 125 985
Email: minhkhoa@anphat.vn

Đinh Trọng Tín
DĐ: 0938 050 077
Email: tindt@anphat.vn
 Lê Thị Hương Giang - An Phát PC (Khu vực Hà Nội)
DĐ: 0983 688 858
Email: giang@anphatpc.com.vn
 Phạm Nữ Kim Thương - An Phát PC (Khu vực Hà Nội)
DĐ: 0912 470 695
Email: thuong@anphatpc.com.vn