​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2925 sử dụng HĐH DrayOS)

Bước 1

 •   Vào Bandwidth Management >> Quality of Service
 •   Ở mục Class Rule >> Service Type >> Chọn Edit


 •    Nhấn “Add” tạo rule mới 

 • Ở mục Service Type Edit
  - Service Name: điền FPT
  - Service Type: Chọn UDP
  - Port Configuration
    + Type:
  Chọn Singer
    + Port Number:
  điền 30120
   - Nhấn OK để hoàn tất

​Bước 2: Đặt mức ưu tiên cho Class 1

 • Tại Bảng Class Rule >> Chọn Class 1 >> Nhấn Edit

 • Nhấn Add tạo Rule mới

 • Ở mục Rule Edit
  - Check Enable

  - Service Type: chọn FTP(UDP:30120)
  -
  Nhấn OK để hoàn tất.

 • Mục General Setup
  - WAN 1 >> Chọn Setup
  - Ví dụ gói cước có đường IPTV băng thông 10Mbps và gói từ nhà mạng có băng thông là 80Mbps >> tổng băng là 90Mbps
  - Check Enable the QOS Control >> Chọn BOTH
  - WAN Inbound Bandwidth: điền 90 chọn đơn vị là Mbps (Tốc độ đường truyền + số setop box x 10)
  - WAN Outbond Bandwidth: Điền 90 chọn đơn vị là Mbps (Tốc độ đường truyền + số setop box x 10)

  - Ở Class 1 >> Reseved Bandwidth Ratio >> để ở mức 49%.
  -
  Nhấn OK để hoàn tất.

 • Ở mục Bandwidth Management >> Quality of Service
  - Check Enable the First Priority for VoIP SIP/RTP
  - SIP UDP Port: điền 30120.
  -
  Nhấn OK để hoàn tất.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial