Bộ dụng cụ chuyên dụng hàn nối cáp quang thủ công - Professional Fiber Tool Kit, for ST/SC, include Microscope, Fiber continuity tester, Stripper, A/B fast epoxy glue, ST & SC polish disc, Glass working pad, Wipe paper, Kevlar cutter, Crimp tool, Cle

Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit

Bộ dụng cụ thi công cáp mạng - LAN Maintenance Tool Kit, content: 8P/6P Crimping tool, Cable cutter, Cable stripper, Punch down tool, UTP cable Twin tester, RJ45 x 30pcs, RJ11 x 30pcs, Boot x 20pcs

Cable stripper – dụng cụ tuốt vỏ cáp UTP, easy type for UTP cable used

Cable wire management - Thanh quản lý cáp 24 port

Cáp quang Multi mode, 50/125, 4 core, out door, DINTEK - made in Taiwan- Trên 300m => 22.000đ/m- Trên 500m => 20.000đ/m- Trên 1000m => 18.000đ/m

Cáp thoại, 2 đôi, 200m/cuộn, ACAX (có bộc nhôm chống nhiễu, dầu chống ẩm), 1 sợi lớn

Cáp thoại, 2 đôi, 200m/cuộn, INSUN (có bộc nhôm chống nhiễu, dầu chống ẩm), 1 sợi lớn (0.5mm)

Crimping tool – kềm bấm mạng, for 6/8P modular used

Crimping tool – kềm bấm mạng, for 6/8P modular used

Crimping tool – kềmm bấm mạng RJ11 & RJ45, kết cấu nguyên khối kim loại

DINTEK CAT.5e cáp mạng treo ngoài trời (1101-03011A)

DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (P/N: 1103-03003CH)

DINTEK CAT.5e S/FTP (1105-03001CH)

DINTEK CAT.5e UTP 100m (P/N: 1101-03004)

DINTEK CAT.5e UTP 305m (P/N: 1101-03003)

DINTEK CAT.6 cáp mạng treo ngoài trời (1101-04013)

DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)

DINTEK CAT.6 S-FTP (1107-04001CH)

DINTEK CAT.6 UTP 100m (1101-04005CH)

DINTEK CAT.6 UTP 305m (1101-04004)

DINTEK CAT.6A S-FTP (1105-06001A )

DINTEK CAT.6A U/FTP (1105-06003)

DINTEK CAT.6A UTP (1101-06001)