HƯỚNG DẪN KẾT HỢP INTERNET VÀ L3VPN
MetroNET, Office WAN, Kênh thuê riêng 
(Vigor2860 | Vigor2925 Series) 


Tình huống: 
- Văn phòng chính và các chi nhánh đã có internet (Cáp quang)
- Văn phòng chính và các chi nhánh thuê thêm kênh thuê riêng (MetroNET, Office WAN,…) để kết nối các chi nhánh về Văn phòng chính trên cùng đường cáp quang đó nhưng chia Vlan riêng - Trunking
- Các máy tính trong mạng LAN chỉ sử dụng 1 card mạng duy nhất nhưng vừa có thể sử dụng Internet vừa có thể lấy dữ liệu lẫn nhau giữa các nơi.

Sơ đồ giải pháp từ DrayTek Vigor và hướng dẫn cấu hình bên dưới: