Để cấu hình converter GPON APTEK GP-C01Z đồng bộ với mạng VNPT chúng ta làm như sau:

Bước 1: Đặt IP tĩnh cho card mạng máy tính là 192.168.1.100, truy cập http://192.168.1.1 với username: admin; password: 1234

Bước 2: Liên hệ tổng đài VNPT để hỏi chuỗi SLID của GPON hay còn gọi là password PON.

- Vào Network > PON > LOID

- Nhập vào ô LOIDPassword. Nhấn Submit để lưu

Bước 3: Vào Network > PON > SN

- Thay đổi 4 ký tự đầu của SN (Lưu ý chỉ thay đổi 4 ký tự đầu, còn lại để giử nguyên).

- Nhập chuỗi SLID vừa hỏi tổng đài VNPT vào ô Password

- Nhấn Submit để lưu và reboot lại thiết bị

Loại thiết bị đang sử dụng

4 ký tự đầu SN

Alcatel - Nokia

VNPT

Igate

VNPT

Huawei

HWTC

ZTE

ZTEG

Dasan

DSNW

Bước 4: Kiểm tra đồng bộ PON

Vào Status > Network Interface > PON Inform

GPON State là Authentication Success và các dòng bên dưới đều có thông số thì PON đã đồng bộ thành công

Hoặc có thể nhìn đèn PON sáng đứng (không chớp tắt) thì lúc đó đã đồng bộ PON thành công