Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Cấu hình VPN Host-to-Lan trên Vigor2960 | Vigor3900

Phần hướng dẫn này sẽ giúp bạn tạo 1 tài khoản để người khác ở ngoài internet có thể kết nối VPN về router và khai thác dữ liệu trong mạng để có thể làm việc từ xa. Ứng dụng cho nhân viên, sếp đi ra ngoài muốn connect về công ty để lấy tài liệu, xem camera v.v…

Sau khi thiết lập kênh VPN thành công thì lúc đó bạn hoàn toàn làm những việc như là : lấy file share, xem camera, in bằng máy in của công ty, xem báo cáo v.v… như là bạn đang ở văn phòng của mình vậy.

  1. Cấu hình VPN Host-to-Lan theo giao thức PPTP
  2. Tạo user trên DrayTek Vigor:

- Vào User Management >>> User profile >>> click vào nút Add

- Tạo profile VPN cho user

- Tích chọn Enable profile.

- Điền thông tin usernamepassword cho user.

- Idle timeout: chỉnh về 0

- PPTP: chọn Enable

  1. Tạo kết nối VPN trên windown:

- Vào Start >>> Control Panel >>> Network and Sharing center >>> chọn Setup a new connection or network.

- Chọn Connect to a workplace >>> click Next.

- Chọn No, creat a new connection >>> click Next.

- Chọn Use my internet connection (VPN)

- Trong Internet address : Điền thông tin IP WAN hoặc tên miền động của Vigor

- Chọn don’t connect now; just set it up so I can connect later >>> click Next

- Điền thông tin usernamepassword của user VPN >>> click Create.

- Click Close.

- Click phải vào kết nối VPN vừa tạo chọn Properties >>> qua tab Sercurity để chỉnh  thông số mã hoá cho kết nối VPN

- Click phải vào kết nối VPN vừa mới tạo >>> click Connect

- Điền thông tin user/pass của user VPN

- Kiểm tra kết nối VPN

  1. Tạo kết nổi bằng phần mềm Smart VPN client

- Chạy phần mềm Smart VPN Client >>> Click Insert để tạo profile VPN

- Điền các thông số tương ứng: Profile name, IP WAN hay tên miền động, user/password vpn, các chế độ mã hóa,…

Lưu ý:

- Chọn giao thức kết nối với mã hóa đúng với setup trên 2960

- Click Connect để kết nối

- Kiểm tra kết nối

  1. Cấu hình VPN Host-to-Lan theo giao thức IPSEC
  2. Cấu hình trên DrayTek Vigor:

- Vào VPN and remote access >>> IPsec general setup >>> tạo key ipsec cho VPN client (key này sử dụng chung cho tất cả Client)

- Preshared key: điền vào key cho ipsec

- Wan profile: chọn wan tương ứng

- DHCP LAN profile: chọn lan tương ứng

- Vào VPN and remote access >>> VPN profiles >>> click vào nút Add >>> tạo thông tin cho user VPN

- Trong Profile: đặt tên cho profile VPN

- Chọn enable

- Type chọn IPsec

- Qua tab Basic

- For remote dial-in user: chọn enable

- Wan profile: chọn wan tương ứng với profile

- Local ip/subnet: điền Lan IP và subnet của Vigor 2960

  1. Tạo kết nổi bằng phần mềm Smart VPN client

- Điền thông tin ip wan của Vigor.

- Type of VPN ta chọn IPSec Tunnel

- Click OK.

- Trong bảng IPSec Policy Setting ta chọn:

- Type of IPSec Tunnel là Standard IPSec tunnel

- Remote Subnet : điền ip lan tương ứng của Vigor.

- Remote Subnet Mask : điền subnet tương ứng của Vigor.

- Preshared key điền key ipsec đã setup trên 2960

- Click OK >>> Click vào Active để kết nối VPN tới 2960

- Kiểm tra kết nối: