A. Cấu hình trên DrayTek Vigor

1. Cấu hình Key Ipsec VPN

 • Vào VPN and remote access >>> IPsec general setup
 • Preshared key: điền vào key cho ipsec, Key này sẽ sử dụng chung cho các profile VPN không có IP tĩnh
 • Wan profile: chọn wan tương ứng
 • DHCP LAN profile: chọn lan tương ứng 

2. Tạo Profie VPN

 • Vào VPN and remote access >>> VPN profiles, tại tab IPSEC click vào nút Add >>> tạo thông tin cho user VPN
 • Trong Profile: đặt tên cho profile VPN
 • Chọn enable
 • For remote dial-in user: chọn enable
 • Local ip/subnet: điền Lan IP và subnet của Vigor 2960
 • Remote Host: “0.0.0.0” (tất cả các ip được phép VPN về)
 • IKE Protocol chọn IKEv2
 • Nhấn Apply

 

B. Trên Windown 10

Bước 1: Đến Network and Internet Settings >> VPN

Click Add a VPN connection

 • VPN provider: Chọn Window (built-in)
 • Connection Name: Điền tên gợi nhớ
 • Server name or address: Điền tên miền của router
 • VPN type: Chọn IKEv2
 • Điền Username/Password.
 • Bỏ chọn remember my sign-in info
 • Nhấn "Save" để hoàn tất.

Bước 2: 

 • Đến Network and Sharing Centre >> Change adapter settings
 • Chọn Profile mà bạn đã tạo.
 • Click chuột phải và chọn Properties
 • Ở tab Security
  + Type VPN : Chọn IKEv2
  Data Encryption: Chọn Require Encryption if Server declines
 • Nhấn "OK" để Lưu

Bước 3: Nhấn Click đúp vào Profile VPN, Nhấn "Connect"

Bước 4: Windown sẽ hiện lên cửa sổ đăng nhập, bạn nhập Username/Password đã tạo ở trên

Bước 5: Kết nối thành công

 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial