Mô hình mạng như sau:

1. Đấu nối hệ thống như sơ đồ

2. Đăng nhập thiết bị

Đăng nhập thiết bị với IP mặc định http://192.168.1.1 với User/ password mặc định là “admin”

3. Vào giao diện cấu hình chính “Advance”

4. Vào menu Network >> WAN Settings

  • WAN Access Type: chọn PPPoE
  • User Name: điền username kết nối internet (liên hệ nhà cung cấp)
  • Password: điền mật khẩu kết nối Internet (liên hệ nhà cung cấp)
  • Check Enable IGMP Proxy
  • Check Enable IGMP Snooping
  • Check Enable IGMP Fast Leave
  • Nhấn Save/ Apply

5.TroubleShoot

Sau khi cấu hình xong vẫn không kết nối Internet. Thực hiện kiểm tra các bước sau:

  • Gọi điện yêu cầu nhà mạng cấu hình Reset MAC Address trên đài.
  • Kiểm tra lại thông tin Username/ password đường truyền chính xác.
  • Router nhà mạng đã được cấu hình chế độ Bridge Mode (gọi điện đài nhờ cấu hình Bridge mode trên đài). Có thể thay thế bằng thiết bị khác để kiểm tra.