Câu chuyện khách hàng

Internet mang lại cơ hội làm việc mọi lúc mọi nơi nhưng cũng đồng thời gây ra các nguy cơ an toàn dữ liệu khi tính riêng tư có thể bị rò rỉ, chia sẻ qua Internet công cộng,... Chính vì vậy, mạng riêng ảo VPN - Virtual Private Network ra đời dựa trên cơ sở hạ tầng của hệ thống mạng Internet nhằm tạo ra kết nối mạng hoàn toàn riêng tư và bảo mật.