Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
AMIT-IOG500
WinKey
APP Key Win8-10
10-10-2011
10-10-2011
AMIT-IOG761
AMIT-VHG760
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
APTEK CAT.5e FTP CCA 305m
APTEK A122e
v1.2.5091
22-07-2019
APTEK A134GHU
v1.2.5091 (ĐEN)
v1.2.5089 (TRẮNG)
22-07-2019
22-07-2019
APTEK A196GU
v1.2.5091
22-07-2019
APTEK AC752P
V1.1.0(20181011)
SoftAC
11-10-2018
09-07-2018
APTEK AP-POE 48-FE
APTEK AP-PoE 48-GE
APTEK CAT.5e UTP CCA 100m
APTEK CAT.5e UTP CCA 305m
APTEK CAT.6 FTP CCA 305m
APTEK CAT.6 UTP CCA 100m
APTEK CAT.6 UTP CCA 305m
APTEK E302
1.1.1(20171204)
04-12-2017
APTEK N302
VNPT-V1.1.1823
V1.1.1718
2018-11-22
2017-10-20
APTEK N303
v1.2.5057 (FPT IPTV)
VNPT-V1.2.5034
10-01-2019
22-10-2018
APTEK N303HU
v1.2.5057 (FPT IPTV)
1.2.5031
10-01-2019
10-10-2018
APTEK RG59
APTEK RG59 kèm dây nguồn
APTEK RG6
APTEK RG6 kèm dây nguồn
APTEK W312 (Ốp trần)
B1812D01
ACTOOL.APTEK.V1.06
18-07-2019
28-06-2019
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (1103-03003CH)
DINTEK CAT.5e S/FTP (1105-03001CH)
DINTEK CAT.5e UTP 305m (1101-03003)
DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)
DINTEK CAT.6 S-FTP (1107-04001CH)
DINTEK CAT.6 UTP 305m (1101-04004)
DINTEK CAT.6A S-FTP (1105-06001A )
DINTEK CAT.6A U/FTP (1105-06003)
DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e 3m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0.5m (1201-03512)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.8m
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 10m (1201-0336X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1m (1201-03345)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 2m (1201-03XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 3m (1201-03343)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 5m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1m (1201-04177)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 2m (1201-0421X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 3m (1201-041XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 5m (1201-04220)
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DrayTek Vigor2133n
ANPHAT 3.9.1
20-08-2019
DrayTek Vigor2912
v3.8.10
16-10-2019
DrayTek Vigor2912F
v3.8.10
16-10-2019
DrayTek Vigor2912Fn
v3.8.10
16-10-2019
DrayTek Vigor2912n
v3.8.10
16-10-2019
DrayTek Vigor2920
V3.8.8.2
V3.3.7.3 IMS VNPT
18-5-2018
12-3-2014
DrayTek Vigor2925
3.8.9.5
30-8-2019
DrayTek Vigor2925Fn
3.8.9.5
30-8-2019
DrayTek Vigor2925n
3.8.9.5
30-8-2019
DrayTek Vigor2926
V3.9.1.2
25-09-2019
DrayTek Vigor2952
V3.9.1.1
11-09-2019
DrayTek Vigor2960
V1.4.4
19-07-2019
DrayTek Vigor2960F
V1.4.4
19-07-2019
DrayTek Vigor300B
V1.4.4
19-07-2019
DrayTek Vigor3220
V3.9.1.1
11-09-2018
DrayTek Vigor3900
V1.4.4
17-07-2019
DrayTek VigorAP 810
V1.2.8
19-7-2018
DrayTek VigorAP 902
V1.2.8
19-7-2019
DrayTek VigorAP 903
V1.3.4.1
02-10-2019
DrayTek VigorAP 910C
V1.2.9
24-7-2019
DrayTek VigorLTE 200n
V3.8.12
14-05-2019
DrayTek VigorSwitch G1080
V1.04.07
27-02-2019
DrayTek VigorSwitch G1241
V2.2.6
08-01-2018
DrayTek VigorSwitch G1280
v2.4.3
14-5-2019
DrayTek VigorSwitch G2260
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch G2280
V2.4.3
14-5-2019
DrayTek VigorSwitch P1090
DrayTek VigorSwitch P1092
V1.04.07
27-2-2019
DrayTek VigorSwitch P1280
V2.4.3
14-5-2019
DrayTek VigorSwitch P2121
V2.4.3
15-05-2019
DrayTek VigorSwitch P2261
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch P2280
V2.4.3
14-5-2019
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
TOTOLINK F1
V2.2.0-B20161029
V1.0.0-B20151027.1647
V2.5.3-B20131114
29-10-2016
27-10-2015
14-11-2013
TOTOLINK F2
V2.2.0-B20161029
14-11-2017
TOTOLINK GH4202
V1.9.0-B20170726
V1.0.1-B20170502
26-07-2017
02-05-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
VOLKTEK MEN-3406
1.0.8.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-3410
V1.1.3.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-4532
V1.0.8.B1
02-10-2018
VOLKTEK MEN-5314
V1.1.4.b2
06-04-2015
VOLKTEK MEN-5410
V1.1.2.S0
19-09-2016
VOLKTEK MEN-5428
1.1.6.R2
20-05-2018
VOLKTEK MEN-6328
V2.0.9.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-6412
V1.0.2.R1
03-06-2018
VOLKTEK MEN-6532
V2.0.6.b1
15-05-2015
VOLKTEK NSH-1408P
VOLKTEK NSH-2410P
V1.0.4.S0
22-10-2019
VOLKTEK NSH-3410P
V1.0.3.R3
16-06-2018
VOLKTEK NSH-3424
v1.0.1.S0
22-10-2019
VOLKTEK NSH-3428P
V1.0.3.R4
30-06-2017