Trang web trong quá trình xây dựng và cập nhật. Quý khách cần thông tin chính xác vui lòng liên hệ mkt@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
AMIT-IOG500 05-12-2017
AMIT-IOG761 05-12-2017
AMIT-VHG760 05-12-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
APTEK CAT.5e FTP 305m 14-11-2017
APTEK A122e v1.2.4894(20180121) 23-01-2018
APTEK A134GHU v1.2.4860(20171128) 28-11-2017
APTEK A196GU v1.2.4867(20171129) 23-01-2018
APTEK CAT.5e UTP 100m 14-11-2017
APTEK CAT.5e UTP 305m 14-11-2017
APTEK CAT.6 FTP 305m 14-11-2017
APTEK CAT.6 UTP 100m 14-11-2017
APTEK CAT.6 UTP 305m 14-11-2017
APTEK E302 v1.1.1(20171204) 04-12-2017
APTEK N302 v1.1.1718(20171020) 20-10-2017
APTEK N303 v1.2.4895(20180122) 23-01-2018
APTEK N303HU v1.2.4895(20180122) 23-01-2018
APTEK RG59 cáp đồng trục 305m 15-11-2017
APTEK RG59 cáp đồng trục kèm đôi dây nguồn 305m 15-11-2017
APTEK W312 (Ốp trần) B201712D06 05-01-2018
Cáp đồng trục APTEK RG6 - 305m 05-12-2017
Cáp đồng trục kèm đôi dây nguồn APTEK RG6 - 305m 05-12-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DINTEK CAT.5e FTP 4 pair 24AWG 305m 07-11-2017
DINTEK CAT.5e S-FTP 4 pair 24AWG 305m 07-11-2017
DINTEK CAT.5e UTP 4 pair 24AWG 305m 04-11-2017
DINTEK CAT.6 FTP 4 pair 23AWG 305m 07-11-2017
DINTEK CAT.6 S-FTP 4 pair 23AWG 305m 07-11-2017
DINTEK CAT.6 UTP 4 pair 23AWG 305m 07-11-2017
DINTEK CAT.6A S-FTP 4 pair 23 AWG 305m 08-11-2017
DINTEK CAT.6A U/FTP 4 pair 23 AWG 305m 08-11-2017
DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e 3m 2 đầu đúc RJ45 bọc kim loại 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0.5m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.2m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.5m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.8m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 10m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 2m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 3m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 5m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1.5m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 2m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 3m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 5m 2 đầu đúc RJ45 16-11-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DrayTek Vigor120 V3.2.8.2 13-04-2017
DrayTek Vigor2700e V2.8.4 16-05-2014
DrayTek Vigor2710Ne V3.2.9.1 15-05-2015
DrayTek Vigor2912 V3.8.7RC3 11-02-2018
DrayTek Vigor2912F V3.8.7RC3 11-02-2018
DrayTek Vigor2912Fn V3.8.7RC3 11-02-2018
DrayTek Vigor2912n V3.8.7RC3 11-02-2018
DrayTek Vigor2925 V3.8.7RC3 06-02-2018
DrayTek Vigor2925Fn V3.8.7RC3 06-02-2018
DrayTek Vigor2925n V3.8.7RC3 06-02-2018
DrayTek Vigor2926 V3.8.9RC1 21-02-2018
DrayTek Vigor2926AC V3.8.7 08-11-2017
DrayTek Vigor2952 V3.8.7 21-02-2018
DrayTek Vigor2960 V1.4.0RC3 21-02-2018
DrayTek Vigor2960F V1.4.0RC3 21-02-2018
DrayTek Vigor300B V1.3.2 27-12-2017
DrayTek Vigor3220 V3.8.7 21-02-2018
DrayTek Vigor3900 V1.3.2 06-12-2017
DrayTek VigorAP 810 V1.2.3.1 08-12-2017
DrayTek VigorAP 902 V1.2.4RC2 04-01-2018
DrayTek VigorAP 910C V1.2.3.2 02-02-2018
DrayTek VigorFly200F V1.3.3.1 17-03-2015
DrayTek VigorSwitch G1241 V2.2.6 08-01-2018
DrayTek VigorSwitch G1280 15-01-2018
DrayTek VigorSwitch G2260 V3.35 24-01-2017
DrayTek VigorSwitch P1090 03-11-2017
DrayTek VigorSwitch P1092 V1.01.03 15-01-2018
DrayTek VigorSwitch P1280 V2.2.1 27-12-2017
DrayTek VigorSwitch P2261 VigorSwitch-P2261_v3.35 24-01-2017
DrayTek VigorSwitch P2280 v2.2.1 27-12-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
TOTOLINK F1 V2.2.0-B20161029 29-10-2016
TOTOLINK F2 AN-PHAT-F2-V2.2.0-B20161029.1115 14-11-2017
TOTOLINK GH4202 TOTOLINK-VT-GH4202-V1.0.1-B20170502.1634 02-05-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
VOLKTEK MEN-3406 1.0.8.S0 04-01-2018
VOLKTEK MEN-3410 V1.1.3.S0 04-01-2018
VOLKTEK MEN-5314 V1.1.4.b2 06-04-2015
VOLKTEK MEN-5410 V1.1.2.S0 19-09-2016
VOLKTEK MEN-5428 1.1.6.D1 05-01-2018
VOLKTEK MEN-6328 V2.0.9.S0 04-01-2018
VOLKTEK MEN-6412 V1.0.2.S0 03-09-2017
VOLKTEK MEN-6532 V2.0.6.b1 15-05-2015
VOLKTEK NSH-1408P 06-12-2017
VOLKTEK NSH-1424 06-12-2017
VOLKTEK NSH-1424A 06-12-2017
VOLKTEK NSH-2410P V1.0.3.S0 04-01-2018
VOLKTEK NSH-3410P V1.0.2.S0 04-06-2017
VOLKTEK NSH-3424 1.0.0.S0 05-03-2016
VOLKTEK NSH-3428P 1.0.2.S0 04-06-2017