Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
APTEK CAT.5e FTP 305m CCA
APTEK A12 - Router WiFi Dual Band AC1200 AC
v1.1.1337
26-08-2021
APTEK A122e
v1.2.5031
15-10-2018
APTEK A134GHU - High Power Dual Band AC1300 Wireless router
v1.2.5089(TRẮNG)
v1.2.5031(ĐEN)
20-12-2019
15-10-2018
APTEK A196GU - High Power Dual Band AC1900 Wireless Router
v1.2.5031
15-10-2018
APTEK AC752P
V1.1.0(20181011)
SoftAC
11-10-2018
09-07-2018
APTEK AP-Rack14 Series - Bộ nguồn tập trung cấp cho 14 Media Converter
APTEK AP103FP
APTEK AP110-20-PoE - Gigabit PoE Media Converter
APTEK AP110-S-PoE
APTEK APM110
APTEK APS1220
APTEK APS1335-20
APTEK APSM1185
APTEK APSM1385
APTEK AR1200 - Router WiFi Dual Band AC1200
AR1200-R23-1.15.16-20221227
TFTP-AR1200
30-01-2023
phuchoi
APTEK CAT.5e UTP 305m CCA
APTEK CAT.5e UTP 305m Copper
APTEK CAT.5e UTP CCA 100m
APTEK CAT.6 FTP 305m CCA
APTEK CAT.6 UTP 305m Copper
APTEK CAT.6 UTP CCA 100m
APTEK E302
1.1.1(20171204)
04-12-2017
APTEK GE122A
APTEK GP-C01Z GPON
V5.0.10P1T7
V5.0.10P1T4 Auto Vlan
31-05-2024
31-05-2024
APTEK L1200G - Router 4G/LTE WiFi chuẩn AC1200
APTEK L300 - Router 4G/LTE bán công nghiệp WiFi chuẩn N 300Mbps
V1.0.202
23--02-2023
APTEK L300e - Router 4G/LTE WiFi chuẩn N 300Mbps
V1.0.201
10-10-2022
APTEK N302 - WiFi Router chuẩn N / 300Mbps
VNPT-V1.1.1888
22.11.2019
APTEK N303
v1.2.5057 (FPT IPTV)
VNPT-V1.2.5034
10-01-2019
22-10-2018
APTEK N303HU
1.2.5097
25-11-2019
APTEK PoE48-FE - PoE Adaper 48V Fast Ethernet Port
APTEK PoE48-GE - PoE Adaper 48V Gigabit Ethernet Port
APTEK RG59
APTEK RG59 kèm dây nguồn
APTEK RG6 305m - kèm dây nguồn
APTEK RG6 Standard Shield Coaxial Cable
APTEK SF1042P - Switch 4 port PoE unmanaged
APTEK SF1052P - Switch 5 port PoE unmanaged
APTEK SF1082P - Switch 8 port PoE unmanaged
APTEK SF1163P - Switch 16 port PoE unmanged
APTEK SF1243P - Switch 24 port PoE unmanaged
APTEK SG1041P - Switch 4 port PoE Gigabit unmanaged
APTEK SG1080 - Switch 8 port Gigabit unmanaged
APTEK SG1080P - Switch 8 port PoE Gigabit unmanaged
APTEK SG1160 - Switch 16 port Gigabit unmanaged
APTEK SG1240 - Switch 24 port Gigabit unmanaged
APTEK SG2082P - Switch 8 Port PoE L2 Managed Gigabit
APTEK SG2164P - Switch 16 Port PoE L2 Managed Gigabit
V1.0.0.23
13-07-2020
APTEK SG2244P - Switch 24 Port PoE L2 Managed Gigabit
V1.0.0.23
13-07-2020
APTEK W312 (Ốp trần)
B1812D01
ACTOOL.APTEK.V1.06
18-07-2019
28-06-2019
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DINTEK CAT.5e FTP 305m (1103-03011)
DINTEK CAT.5e S/FTP (1105-03001CH)
DINTEK CAT.5e UTP 305m (1101-03029)
DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)
DINTEK CAT.6 S-FTP (1107-04001CH)
DINTEK CAT.6 UTP 305m (1101-04032)
DINTEK CAT.6A S-FTP (1105-06027)
DINTEK CAT.6A U/FTP (1105-06006)
DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e 3m (1201-03342)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0.5m (1201-03510)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.8m
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 10m (1201-0336X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1m (1201-03340)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 2m (1201-03349)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 3m (1201-03343)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 5m (1201-03344)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1m (1201-04177)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 2m (1201-04212)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 3m (1201-04179)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 5m (1201-04183)
Mặt nạ mạng 1 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (1303-11030)
Mặt nạ mạng 2 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (1303-11031)
Mặt nạ mạng 3 Port US Style Desinger DINTEK CurvaPlate (1303-11039)
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DrayTek Vigor1000B
V4.3.2.5
11-10-2023
DrayTek Vigor1100ax
V5.3.0r3442
10-06-2024
DrayTek Vigor2133n
VN-3.9.5.2
28-07-2023
DrayTek Vigor2912
v3.8.15 (N/F/FN)
30-05-2022
DrayTek Vigor2915
V2915-4.4.3.1
14-03-2024
DrayTek Vigor2915ac
V2915ac-Viettel-4.4.3.1
V2915ac-V-4.4.3.1
20-05-2024
13-03-2024
DrayTek Vigor2915Fac
V2915Fac-VNPT-4.4.3.1
06-05-2024
DrayTek Vigor2920
V3.8.8.3
21-08-2018
DrayTek Vigor2925
V3.9.7 (N/F/FN)
17-05-2024
DrayTek Vigor2926
V3.9.9.3 (L/Ln/AC)
18-01-2024
DrayTek Vigor2926 Plus
V4.4.2.2
24-08-2023
DrayTek Vigor2927
V4.4.5.2(F/L/AC/Fac/Lac)
22-05-2024
DrayTek Vigor2952
V3.9.8.1
18-01-2024
DrayTek Vigor2960
V1.5.1.6
04-03-2024
DrayTek Vigor2960F
V1.5.1.6
04-03-2024
DrayTek Vigor2962
V4.3.2.7
V3.9.7.2
29-05-2024
28-12-2021
DrayTek Vigor300B
V1.5.1.6
04-03-2024
DrayTek Vigor3220
V3.9.8.1
17-01-2024
DrayTek Vigor3900
V1.5.1.6
04-03-2024
DrayTek Vigor3910
V4.3.2.7
V3.9.7.2
29-05-2024
28-12-2021
DrayTek VigorAP 1000C
V1.4.7
03-01-2024
DrayTek VigorAP 810
V1.3.4
22-09-2021
DrayTek VigorAP 902
V1.3.6
20-07-2023
DrayTek VigorAP 903
V1.4.13
22-02-2024
DrayTek VigorAP 910C
V1.3.6
20-07-2023
DrayTek VigorAP 912C
V1.4.12
21-11-2023
DrayTek VigorAP 918R
V1.4.7
03-01-2024
DrayTek VigorSwitch FX2120
DrayTek VigorSwitch G1080
V1.05.0
08-01-2020
DrayTek VigorSwitch G1241
V2.2.6
08-01-2018
DrayTek VigorSwitch G1280
V2.6.7
23-03-2021
DrayTek VigorSwitch G1282
V2.8.5
28-04-2023
DrayTek VigorSwitch G2100
V2.8.3
10-03-2023
DrayTek VigorSwitch G2260
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch G2280
V2.6.6
09-11-2020
DrayTek VigorSwitch G2280x
V2.8.4
29-03-2023
DrayTek VigorSwitch G2500
V2.6.2
25-07-2020
DrayTek VigorSwitch G2540x
V2.7.4
03-08-2022
DrayTek VigorSwitch P1090
DrayTek VigorSwitch P1092
V1.05.0
08-01-2020
DrayTek VigorSwitch P1280
V2.6.7
23-03-2021
DrayTek VigorSwitch P1282
V2.8.5
28-04-2023
DrayTek VigorSwitch P2100
V2.8.3
10-03-2023
DrayTek VigorSwitch P2121
V2.6.7
23-03-2021
DrayTek VigorSwitch P2280
V2.6.6
09-11-2020
DrayTek VigorSwitch P2280x
V2.8.4
29-03-2023
DrayTek VigorSwitch P2540x
V2.7.4
03-08-2022
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
Wi-Tek WI-AP217
Wi-Tek WI-AP217-Lite
Wi-Tek WI-AP218AX
Wi-Tek WI-AP218AX-Lite