Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
AMIT-IOG500
WinKey
APP Key Win8-10
10-10-2011
10-10-2011
AMIT-IOG761
AMIT-VHG760
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
APTEK CAT.5e FTP 305m
APTEK A122e
v1.2.5031
v1.2.5057
15-10-2018
10-01-2019 (FPT IPTV)
APTEK A134GHU
v1.2.5071 (TRẮNG)
v1.2.5055 (ĐEN)
01-06-2019
08-01-2019
APTEK A196GU
v1.2.5055 (FPT IPTV)
v1.2.5031
08-01-2019
15-10-2018
APTEK AC752P
V1.1.0(20181011)
SoftAC
11-10-2018
09-07-2018
APTEK CAT.5e UTP 100m
APTEK CAT.5e UTP 305m
APTEK CAT.6 FTP 305m
APTEK CAT.6 UTP 100m
APTEK CAT.6 UTP 305m
APTEK E302
1.1.1(20171204)
04-12-2017
APTEK N302
VNPT-V1.1.1823
V1.1.1718
2018-11-22
2017-10-20
APTEK N303
v1.2.5057 (FPT IPTV)
VNPT-V1.2.5034
10-01-2019
22-10-2018
APTEK N303HU
v1.2.5057 (FPT IPTV)
1.2.5031
10-01-2019
10-10-2018
APTEK RG59
APTEK RG59 kèm dây nguồn
APTEK RG6
APTEK RG6 kèm dây nguồn
APTEK W312 (Ốp trần)
B201712D06
05-01-2018
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DINTEK CAT.5e F/UTP 305m (1103-03003CH)
DINTEK CAT.5e S/FTP (1105-03001CH)
DINTEK CAT.5e UTP 305m (1101-03003)
DINTEK CAT.6 FTP (1107-04004CH)
DINTEK CAT.6 S-FTP (1107-04001CH)
DINTEK CAT.6 UTP 305m (1101-04004)
DINTEK CAT.6A S-FTP (1105-06001A )
DINTEK CAT.6A U/FTP (1105-06003)
DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e 3m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0.5m (1201-03512)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1.8m
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 10m (1201-0336X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1m (1201-03345)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 2m (1201-03XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 3m (1201-03343)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 5m (1201-04XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1m (1201-04177)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 2m (1201-0421X)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 3m (1201-041XXX)
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 5m (1201-04220)
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
DrayTek Vigor2912
v3.8.9.2
05-09-2018
DrayTek Vigor2912F
v3.8.9.2
05-09-2018
DrayTek Vigor2912Fn
v3.8.9.2
05-09-2018
DrayTek Vigor2912n
v3.8.9.2
05-09-2018
DrayTek Vigor2920
V3.8.8.2
V3.3.7.3 IMS VNPT
18-5-2018
12-3-2014
DrayTek Vigor2925
V3.8.9.4
27-02-2019
DrayTek Vigor2925Fn
V3.8.9.4
27-02-2019
DrayTek Vigor2925n
V3.8.9.4
27-02-2019
DrayTek Vigor2926
V3.9.0
12-12-2018
DrayTek Vigor2926AC
v3.9.0
12-12-2018
DrayTek Vigor2952
V3.9.0
29-11-2018
DrayTek Vigor2960
V1.4.3
13-03-2019
DrayTek Vigor2960F
V1.4.3
13-03-2019
DrayTek Vigor300B
V1.4.3
13-03-2019
DrayTek Vigor3220
V3.9.0
29-11-2018
DrayTek Vigor3900
V1.4.3
13-03-2019
DrayTek VigorAP 810
V1.2.6
30-10-2018
DrayTek VigorAP 902
V1.2.7
08-5-2019
DrayTek VigorAP 903
V1.3.3
24-4-2019
DrayTek VigorAP 910C
V1.2.8
06-5-2019
DrayTek VigorSwitch G1080
V1.04.07
27-02-2019
DrayTek VigorSwitch G1241
V2.2.6
08-01-2018
DrayTek VigorSwitch G1280
v2.4.3
14-5-2019
DrayTek VigorSwitch G2260
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch G2280
V2.4.3
14-5-2019
DrayTek VigorSwitch P1090
DrayTek VigorSwitch P1092
V1.04.07
27-2-2019
DrayTek VigorSwitch P1280
V2.4.3
14-5-2019
DrayTek VigorSwitch P2121
V2.4.3
15-05-2019
DrayTek VigorSwitch P2261
V3.4.8
10-07-2018
DrayTek VigorSwitch P2280
V2.4.3
14-5-2019
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
TOTOLINK F1
V2.2.0-B20161029
V1.0.0-B20151027.1647
V2.5.3-B20131114
29-10-2016
27-10-2015
14-11-2013
TOTOLINK F2
V2.2.0-B20161029
14-11-2017
TOTOLINK GH4202
V1.9.0-B20170726
V1.0.1-B20170502
26-07-2017
02-05-2017
Tên Model Phiên bản Ngày phát hành Firmware Datasheet
VOLKTEK MEN-3406
1.0.8.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-3410
V1.1.3.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-4532
V1.0.8.B1
02-10-2018
VOLKTEK MEN-5314
V1.1.4.b2
06-04-2015
VOLKTEK MEN-5410
V1.1.2.S0
19-09-2016
VOLKTEK MEN-5428
1.1.6.R2
20-05-2018
VOLKTEK MEN-6328
V2.0.9.S0
04-01-2018
VOLKTEK MEN-6412
V1.0.2.R1
03-06-2018
VOLKTEK MEN-6532
V2.0.6.b1
15-05-2015
VOLKTEK NSH-1408P
VOLKTEK NSH-2410P
V1.0.4.R3
16-06-2018
VOLKTEK NSH-3410P
V1.0.3.R3
16-06-2018
VOLKTEK NSH-3424
v1.0.1.R3
20-07-2018
VOLKTEK NSH-3428P
V1.0.3.R4
30-06-2017