Trang web trong quá trình xây dựng và cập nhật. Quý khách cần thông tin chính xác vui lòng liên hệ mkt@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Lọc kết quả
Hiển thị kết quả phân loại theo:

Danh mục

Sản phẩm

Sản phẩm

An toàn - bảo mật

DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.5e UTP

 • 4 pair, 24AWG, 305m/box
 • Longest working distance: 150m
 • Chạy được tốc độ thật 1G với khoảng cách 90m
 • Màu Xám
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.5e UTP

 • 4 pair, 24AWG, 100m/box
 • Longest working distance: 100m
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.6 UTP

 • 4 pair, 23AWG, 305m/box
 • Longest working distance: 150m
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.6 UTP

 • 4 pair, 23AWG, 100m/box
 • Longest working distance: 100m
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.5e S-FTP

 • 4 pair, 24AWG
 • Bọc nhôm chống nhiễu 4 đôi
 • Bọc thêm lưới đồng ở ngoài
 • Cuộn 305m trên rulo nhựa.
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.5e FTP

 • 4 pair, 24AWG
 • Bọc nhôm chống nhiễu, 305m/box
DINTEK CAT

Cáp mạng treo ngoài trời CAT.5e

 • 305M, thép gia cường dùng treo móc.
DINTEK CAT

Cáp mạng treo ngoài trời CAT.6

 • 305M, thép gia cường dùng treo móc.
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.6 FTP

 • 4 pair, 23AWG
 • Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi cáp, 305m/cuộn
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.6 S-FTP

 • 4 pair, 23 AWG
 • Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi
 • Bọc thêm lưới đồng ở ngoài
 • Cuộn 305m trên rulo nhựa
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.6A S-FTP

 • 4 pair for 10GB application
 • 23 AWG, 305m trên rulo nhựa
 • Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi
 • Bọc thêm lưới đồng ở ngoài
 • Màu xám
DINTEK CAT.6A U/FTP 4 pair 23 AWG 305m

Cáp mạng CAT.6A U/FTP

 • 4 pair for 10GB application
 • 23 AWG, 305m trên rulo nhựa
 • Bọc nhôm chống nhiễu từng đôi
 • Màu xám
DINTEK CAT

Cáp mạng CAT.6A

 • 4 pair for 10GB application
 • 23 AWG
 • 305m/cuộn gỗ
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 0

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 0.5m, 2 đầu đúc RJ45, màu vàng
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 1m, 2 đầu đúc RJ45, màu vàng. 
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 1.5m, 2 đầu đúc RJ45, màu vàng.
DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1

 

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 1.2m, 2 đầu đúc RJ45, màu vàng

 

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e 1

 

Cáp mạng Patch Cord UTP Cat.5e

 • 1.8m, 2 đầu đúc RJ45, màu vàng

 

 

DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 2m, 2 đầu đúc RJ45, black
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 3m, 2 đầu đúc RJ45, yellow, Blue
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 5m, 2 đầu đúc RJ45, yellow, blue
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DITNEK Patch Cord UTP Cat.5e

 • 10m, 2 đầu đúc RJ45, yellow, blue
DINTEK Patch Cord FTP Cat

DINTEK Patch Cord FTP Cat.5e

 • 3m, 2 đầu đúc RJ45 bọc kim loại, Gray

 

DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.6

 • 1m, 2 đầu đúc RJ45, Gray
DINTEK Patch Cord UTP Cat.6 1

DINTEK Patch Cord UTP Cat.6

 • 1.5m, 2 đầu đúc RJ45, Gray
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.6

 • 2m, 2 đầu đúc RJ45, Gray
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.6

 • 3m, 2 đầu đúc RJ45, Blue, Yellow
DINTEK Patch Cord UTP Cat

DINTEK Patch Cord UTP Cat.6, 5m, 2 đầu đúc RJ45, màu xám (gray).

{load_more}