Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Cấu hình
   1.1 Đặt IP tĩnh card mạng 192.168.10.11
   1.2 Mở trình duyệt web, đăng nhập IP 192.168.10.1
   1.3 Đăng nhập thiết bị với User/ Password mặc định “admin”
   1.4 Cấu hình Wi-Fi, mật khẩu
Vào Wireless>> MultiSSID

 • Đặt tên SSID cần phát tại “SSID
 • Giới hạn số lượng client kết nối tới SSID tại “Max Users
 • Điền băng thông giới hạn “Max traffic per users
 • Nhấn “Edit” đặt password Wi-Fi

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

 

 • Check “Enable”, SSID2, SSID3, SSID4, nếu muốn phát nhiều tên wifi
 • Thực hiện tương tự SSID chính

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

 • Nhấn “Save Changes
 • Nhấn “Apply” để áp dụng cấu hình

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

   1.5 Đặt lại IP thiết bị APTEK AC752P
   Vào Network Settings >> LAN Settings,

 • Chọn Static IP,
 • Điền IP Address
 • Điền Subnet mask
 • Điền Default Gateway mong muốn

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

Sau khi nối vào hệ thống, truy cập vào thiết bị theo IP mới vừa đổi.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641