Video hướng dẫn:

1. Cấu hình
   1.1 Đặt IP tĩnh card mạng 192.168.10.11
   1.2 Mở trình duyệt web, đăng nhập IP 192.168.10.1
   1.3 Đăng nhập thiết bị với User/ Password mặc định “admin”
   1.4 Cấu hình Wi-Fi, mật khẩu
Vào Wireless>> MultiSSID

 • Đặt tên SSID cần phát tại “SSID
 • Giới hạn số lượng client kết nối tới SSID tại “Max Users
 • Điền băng thông giới hạn “Max traffic per users
 • Nhấn “Edit” đặt password Wi-Fi

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

 

 • Check “Enable”, SSID2, SSID3, SSID4, nếu muốn phát nhiều tên wifi
 • Thực hiện tương tự SSID chính

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

 • Nhấn “Save Changes
 • Nhấn “Apply” để áp dụng cấu hình

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

   1.5 Đặt lại IP thiết bị APTEK AC752P
   Vào Network Settings >> LAN Settings,

 • Chọn Static IP,
 • Điền IP Address
 • Điền Subnet mask
 • Điền Default Gateway mong muốn

APTEK AC752P Cấu hình nhiều SSID

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial