Video hướng dẫn:

1. Đăng nhâp thiết bị AP AC752P
Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.10.1  với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình Auto Reboot

a. Kiểm tra time Zone
Vào Maintenance >>Time Zone Settings

  • Time Zone: Kiểm tra mốc thời gian Việt Nam (GMT+07:00)
  • NTP Server: Kiểm tra server thời gian (vn.pool.ntp.org)
  • Nhấn Save

APTEK AC752P - Cấu hình Auto Reboot

b. Cấu hình Auto Reboot
Vào Maintenance >> Services

  • Reboot Schedule: Chọn Enable
  • Chọn Restart “hh:mm” at Everyday: Reboot tại thời điểm mong muốn  hằng ngày
  • Điền thời gian reboot                           :
  • Nhấn Save changes

APTEK AC752P - Cấu hình Auto Reboot

Troubleshoot

3. Trong trường hợp thiết bị không tự động reboot theo thời gian đã quy định, cần kiểm tra IP thiết bị.
Vào Network settings >> LAN settings
Nếu thiết bị chọn chế độ Static IP, thiết bị phải có IP/ subnet mask / gateway tương ứng với lớp mạng hệ thống

APTEK AC752P - Cấu hình Auto Reboot

 
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial