A. Trên thiết bị DrayTek DrayOS

1. vào VPN and Remote Access >> IPsec General Setup,

- Certificate: chọn "None"

- Điền password IPsec XAuth 2 lần tại XAuth User Pre-Shared Key

- IPSec Security: Chọn Basic

- Nhấn OK 

2. Vào VPN and Remote Access >> Remote Dial-in User, Chọn Index bất kì

  • Check Enable this account
  • Điền Username và Password VPN
  • Allowed Dial-In Type, chọn IPsec, check IPsec XAuth

B.Trên thiết bị Android

1. Vào Settings >> More >> VPN to add a VPN profile:

  • TYPE chọn IPSec Xauth PSK 
  • SERVER ADDRESS Điền IP WAN hoặc Tên miền Server VPN 
  • IPSEC PRE-SHARED KEY điền key IPsec XAuth đã khai báo tren Vigor
  • Nhấn SAVE

2.  Chọn Profile VPN vừa tạo, điền username và password. Nhấn Connect.

3. Thiết bị thông báo kết nối OK

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641

     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat

     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial