Bước 1. Đặt IP tĩnh trên card mạng thuộc lớp 192.168.1.1/24 (ví dụ 192.168.1.10)

Bước 2. Đăng nhập thiết bị bằng IP mặc định http://192.168.1.253 với username/ password là admin/admin

Bước 3. Vào Wireless >> Basic Settings, cấu hình các thông số sóng Wi-Fi, nhấn Edit để thay đổi thông tin

 • Tại tab Wireless Settings
  • SSID: đặt tên Sóng Wireless
  • Frequency: chọn tần số sóng Wireless: ví dụ 2.4G và 5G
  • Nhấn Next

 

 • Tại tab Security Settings
  • Security Mode: chọn WPA-PSK/ WPS2-PSK
  • Pre-shared Key: điền mật khẩu Wi-Fi
  • Nhấn Next page

 

 • Tại tab Bandwidth Settings, điền băng thông muốn giới hạn cho từng Client Wi-Fi tại Upload Bandwidth/ Download Bandwidth. Mặc định 0, nghĩ là không giới hạn. (Ví dụ, muốn giới hạn mỗi Client chỉ được sử dụng 10M thì điền 10000) >> nhấn Save

 

Bước 4. Vào cấu hình IP cho thiế bị

Mặc định thiết bị ở chế độ DHCP, khi nối vào hệ thống sẽ nhận một IP bất kì được cấp xuống. Vì vậy, để thuận việc truy cập quản lý sau này, cần đặt một IP cố định vào thiết bị.

Vào Network >> LAN

 • Connection Type: chọn Static IP
 • IP Address: điền IP muốn đặt cố định hệ thống (ví dụ 192.168.1.2)
 • Subnet Mask: điền Subnet mask hệ thống
 • Gateway Address: điền IP router chính
 • Nhấn Save

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial