Bước 1. Nối trực tiếp port LAN trên máy tính vào port LAN trên Switch SG2042- INS

Bước 2. Đặt IP tĩnh cho card mạng LAN của máy tính.

  • Lưu ý: bạn đặt 1 IP bất kỳ thuộc lớp mạng 192.168.1.0/24 nhưng phải khác IP 192.168.1.200/24 (IP mặc định của switch SG2042- INS).

Graphical user interfaceDescription automatically generated

Bước 3. Mở trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.200/, với username và password mặc định là admin/admin.

Bước 4: Đổi IP thiết bị

Vào Quick Configuration, Tại Tab Basic

  • DHCP Chọn Static Allocation
  • Management IP : Điền IP tĩnh muốn đặt cho thiết bị
  • Subnet Mask: Điền Subnet Mask lớp mạng hệ thống
  • Default Gateway: Điền IP Gateway lớp mạng (IP Router chính kết nối internet)
  • Nhấn Apply

 

Bước 5: Đăng nhập vào thiết bị bằng IP vừa đổi

Bước 6: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Vào System Maintenance >> configuration Management, tại tab configuration Management

  • Nhấn nút “Save