A. Backup cấu hình

1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải

 • Nhấn nút “Save

 • nhấn “OK” để lưu cấu hình

3. Backup cấu hình

Vào Management >> Configuration >> Upgrade

 • Action: Chọn Backup
 • Method: Chọn HTTP
 • Configuration: chọn “Startup Configuration”
 • Nhấn Apply

 

B. Restore cấu hình

Vào Management >> Configuration >> Upgrade

 • Action: Chọn Upgrade
 • Method: Chọn HTTP
 • Configuration: chọn “Startup Configuration”
 • Filename: nhấn “Choose File”, và chọn file cấu hình đã backup trước đó
 • Nhấn Apply

 

 • Nhận được thông báo thiết bị vẫn hoạt động với cấu hình đang chạy “Running-Config”. Cần phải reboot để việc Restore có tác dụng, tại góc trên- bên phải web quản lý, nhấn “Reboot”

 • Nhấn OK để reboot thiết bị

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial