Bước 1: Đăng nhập vào thiết bị

Bước 2: Đổi tốc độ Port

  • Vào Port >> Port Settings, check chọn các port cần thay đổi, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ các port GE1/2/3/4) >> nhấn Edit

  • State: Chọn Enable
  • Speed: chọn tốc độ muốn đổi (ví dụ 100M)
  • Duplex: Chọn Auto
  • Flow Control: Chọn Disable
  • Nhấn Apply

 

Bước 3: Lưu lại cấu hình vừa thay đổi.

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

  • Nhấn nút “Save” 

  • Nhấn “OK” để lưu cấu hình

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial