1. Đăng nhập vào thiết bị

2. Cấu hình port Isolate

Lưu ý:

  • Có 2 trạng thái là “Protected”“Unprotected”. Mặc định tất cả các port ở trạng thái Unprotected.
  • Khí cấu hình, Các port được cấu hình “Protected” sẽ không truy cập được lẫn nhau, nhưng vẫn có thể truy cập được các port “Unprotected

Vào Port >> Protected Port, check chọn các port cần Isolate lẫn nhau, có thể chọn 1 hoặc nhiều port (ví dụ chọn các port GE1/2/3/4) >> nhấn Edit

 

  • State: Chọn Protected
  • Nhấn Apply

 

Như vậy, các port GE1/2/3/4 sẽ không truy cập được lẫn nhau, nhưng vẫn có thể truy cập các port khác.

3. Lưu lại cấu hình vừa thay đổi

Đây là bước vô cùng quan trọng. Nếu bạn không lưu lại cấu hình vừa thay đổi. Nếu tắt mở thiết bị hoặc mất nguồn điện. sau khi khởi động lại, thiết bị sẽ trở về trạng thái lưu trước đó.

Trong giao diện web quản lý thiết bị, tại góc trên – bên phải,

  • Nhấn nút “Save

  • Nhấn “OK” để lưu cấu hình

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial