Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

1. Chuẩn bị
- MAC Address của Wireless LAN cần thực hiện WDS của cả 2 thiết bị (WDS của sóng Wi-Fi tần số nào thì sử dụng MAC address của Wi-Fi tần số đó). Xem thông tin MAC Address thiết bị tại System Maintenance >> System status

1 Cau hinh WDS tren VigorAP902
Giả sử 2 cần WDS sóng 5G của 2 thiết bị VigorAP-1 và VigorAP-2 có thông tin MAC address như sau
MAC Address Wireless LAN (5GHz)
VigorAP-1: 00:1D:AA:3E:7E:31
VigorAP-2: 00:1D:AA:3E:79:F7
2. Thực hiện
2.1. VigorAP-1
2.1.1. Chọn Operation Mode là AP Bridge-WDS của sóng Wireless cần cấu hình ( ở đây cấu hình WDS của tần số 5GHz)

2 Cau hinh WDS tren VigorAP902
2.1.2. Vào LAN >> General Setup:
- Bỏ chọn “Enable DHCP client” :Tắt chế độ tự nhận IP của VigorAP
- IP Address/ Subnet mask / Default gateway: Cấu hình IP cho VigorAP-1
- DHCP Server Configuration: Chọn disable
- Chọn OK.

3 Cau hinh WDS tren VigorAP902
2.1.3. Vào Wireless LAN (5GHz) >> General Setup
- Check Enable Wireless LAN
- Channel: Chọn Channel phát Wireless
- Bỏ check Enable 2 Subnet (Simulate 2Aps)
- Tại SSID-1: Đặt tên sóng Wi-Fi

4 Cau hinh WDS tren VigorAP902
Tại bảng PHY Mode: HTMIX, tại Profile 1
- Chọn Disable: WDS không sử dụng mã hóa
- PEER MAC Address: Điền MAC address Wireless LAN 5G của VigorAP2
- Nhấn OK

5 Cau hinh WDS tren VigorAP902

2.1.4. Vào Wireless LAN (2.4GHz) >> Security, SSID1
- Mode: Chọn chế độ mã hóa cho Wi-Fi
- Pass Phrase: Đặt password (ít nhất 8 kí tự)
  
6 Cau hinh WDS tren VigorAP902
2.2. VigorAP-2 Setup
Thực hiện tương tự VigorAP-1
2.2.1. Chọn Operation Mode là AP Bridge-WDS của sóng Wireless cần cấu hình ( ở đây cấu hình WDS của tần số 5GHz)

7 Cau hinh WDS tren VigorAP902

2.2.2. Vào LAN >> General Setup
- Bỏ chọn “Enable DHCP client”: Tắt chế độ tự nhận IP của VigorAP
- IP Address/ Subnet mask / Default gateway: Cấu hình IP cho VigorAP-2
- DHCP Server Configuration: Chọn disable
- Chọn OK

8 Cau hinh WDS tren VigorAP902
 
2.2.3. Vào Wireless LAN (5GHz) >> General Setup
- Check Enable Wireless LAN
- Channel: Chọn Channel phát Wireless
- Bỏ check Enable 2 Subnet (Simulate 2Aps)
- Tại SSID-1: Đặt tên sóng Wi-Fi

9 Cau hinh WDS tren VigorAP902

Tại bảng PHY Mode: HTMIX
- Profile 1, PEER MAC Address, điền MAC address Wireless LAN 5G của VigorAP- 1
- Nhấn OK

10 Cau hinh WDS tren VigorAP902

2.2.4. Vào Wireless LAN (2.4GHz) >> Security, SSID1
- Mode: Chọn chế độ mã hóa cho Wi-Fi
- Pass Phrase: Đặt password ( ít nhất 8 kí tự)

 11 Cau hinh WDS tren VigorAP902

3. Kiểm tra kết quả
Sử dụng dây hoặc kết nối Wireless của 2 VigorAP và ping IP 2 VigorAP

12 Cau hinh WDS tren VigorAP902

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515