Mời các bạn làm quen với cách cấu hình dòng sản phẩm VigorSwitch G2260 của DrayTek thông qua sơ đồ đơn giản sau:


Mô tả:Port 24 sẽ là port Trunk. Trunk Link sẽ nối từ Port LAN 1 trên Vigor3900 vào port 24 trên switch G2260 Port 10->12 thuộc VLAN110. Có nghĩa là máy tính nào gắn vào port LAN10,11,12 sẽ nhận địa chỉ ip thuộc lớp mạng 192.168.110.x/24 do Vigor3900 cấpPort 13->15 thuộc VLAN120 Port 16->19 thuộc VLAN130Port 20->22 thuộc VLAN140 
Bắt đầu cấu hình:

B1. Truy cập vào Switch  

Bật cấp nguồn. Kết nối máy tính vào port 1. Không kết nối switch với bất kì thiết bị mạng nào khác. Chỉ tiến hành sử dụng switch sau khi đã hoàn tất các cấu hình cơ bản.

Gán IP tĩnh cho máy tính là 192.168.1.5 hoặc 1 ip khác thuộc dãy ip 192.168.1.x và không trùng với địa chỉ 192.168.1.226 mặc định của VigorSwitch

Ping thử địa chỉ ip mặc định của switch

*** Nếu ping không thành công, hãy tiến hành reset VigorSwitch bằng cách ấn giữ nút reset trong 10s rồi buông ra.

Truy cập vào giao diện web của VigorSwitch bằng trình duyệt web thông qua địa chỉ ip 192.168.1.226 


Username : admin
Password: admin
B2. Tạo các VLAN
Vào mục Configuration => VLAN. Click nút Add New VLAN 


Điền 110 vào ô VLAN ID
VLAN Name: đặt tên cho VLAN


Đánh dấu chọn vào các port 10 11 12 và 24 để đưa các port này vào VLAN 110


 

*** Mẹo: nếu màn hình của bạn ko hiển thị đầy đủ các port, hãy sử dụng phím mũi tên trái – phải trên bàn phím để thấy các port còn lại.Apply

Click Add New VLAN để tạo VLAN tiếp theo, Điền VLAN ID 120, VLAN Name


 

Chọn Port 13, 14, 15 và port 24.

*** Chú ý Port 24 là port Trunk: nên nó phải là member của tất cả các VLAN

 

Tiếp tục tạo VLAN 130, Đánh dấu chọn Port 16, 17, 18 và 24 


 

Tạo VLAN 140, Điền VLAN ID 140, VLAN Name, Đánh dấu chọn Port 20, 21, 22 và 24.


 

Toàn cảnh sau khi hoàn tất tạo thêm 4 VLAN 

B3. Quy định port Access và Port Trunk.

Vào mục VLAN => Ports+ Port 10,11,12: chọn Port type là C-Port, Frame Type: all, Egress Type Access, PVID: 110
+ Port 13,14,15: chọn Port type là C-Port, Frame Type: all, Egress Type Access, PVID: 120
+ Port 16,17,18: chọn Port type là C-Port, Frame Type: all, Egress Type Access, PVID: 130
+ Port 19,20,21: chọn Port type là C-Port, Frame Type: all, Egress Type Access, PVID: 140

*** Mẹo: tất cả các port kết nối xuống thiết bị đầu cuối đều chọn C-Port và Egress Type : AccessChỉ khác các PVID mà nó thuộc vào. PVID = Port Vlan ID 

+ Port 24 chọn Frame Type: Tag Egress Type: Trunk