Giả sử

Quán Cafe có nhu cầu thiết lập hệ thông Wi-Fi, trong đó

 • Wi-Fi STAFF cho nhân viên kết nối thực hiện Oder.
 • Wi-Fi KHACH dùng riêng cho khách hàng.

Ta có thể kết hợp DrayTek Vigor2912APTEK Switch SG1080, và APTEK AP752P với mô hình như sau:

A. Trên Vigor2912

1. Cấu hình tạo thêm VLAN cho khách

Vào LAN>>VLAN

 • VLAN0 (VLAN nội bộ)
  • LAN                       :Check tất cả các port
  • Subnet                  :Chọn “LAN1

Điều này có nghĩa là máy tính nối vào tất cả các port Vigor2912 đều thuộc lớp mạng nội bộ

 • VLAN1 (VLAN dành cho khách )
  • LAN                       :Check port sẽ được nối SwitchG1080 (ví dụ port P4)
  • Subnet                  :Chọn “LAN2
  • Vlan Tag               :Chọn “Enable” và Điền VLAN ID  với VID “10”(VLAN này sẽ được sử dụng để gán cho SSID dùng cho khách trên AC752P)
 • Nhấn “OK

 • Thiết bị yêu cầu reboot để kích hoạt subnet LAN, nhấn “OK” để thực hiện

2. Cấu hình lớp mạng khách

Vào LAN>> General  Setup, LAN2 nhấn “Details Page

 • IP Address                       :Điền IP lớp mạng khách 10.10.1.1
 • Subnet mask                   :Chọn 255.255.255.0/24
 • Start IP Address              :Điền IP bắt đầu cấp (ví dụ 10.10.1.10)
 • IP Pool Counts                :Điền số IP sẽ được cấp (ví dụ 200)
 • Gateway IP Address      :Điền IP gateway, chính là IP Address 10.10.1.1 đã cấu hình bên trên
 • Lease Time                     :Thời gian cấp DHCP, tính theo giây (ví dụ 86400 là 1 ngày)
 • DNS Server IP Address :Điền DNS muốn cấp cho client vào  Primary IP Address và Secondary IP Address (ví dụ DNS của google 8.8.8.8/ 8.8.4.4)
 • Nhấn “OK

B. Trên AC752P

1. Cấu hình

 • Đặt IP tĩnh card mạng 192.168.10.11
 • Mở trình duyệt web, đăng nhập IP 192.168.10.1
 • Đăng nhập thiết bị với User/ Password mặc định “admin”
 • Cấu hình Wi-Fi, mật khẩu

Vào Wireless>> MultiSSID

 • Đặt tên SSID cần phát tại “SSID”
 • Giới hạn số lượng client kết nối tới SSID tại “Max Users”
 • Điền băng thông giới hạn “Max traffic per users” (0 nghĩa là không giới hạn)
 • Nhấn “Edit” đặt password Wi-Fi

 • Authentication, chọn chế độ mã hóa
 • Điền mật khẩu truy cập Wi-Fi STAFF  tại “Key”(mật khẩu ít nhất 8 kí tự)
 • Nhấn “Save Changes

 • Check “Enable”, SSID2 dành cho KHÁCH, thực hiện tương tự SSID1

 • Nhấn “save changes
 • Nhấn “Apply” để áp dụng cấu hình

 • Cấu hình tương tự cho tầng số 5G

2. Đặt VLAN cho các SSID tương ứng

   Vào Wireless >> MSSID- VLAN settings

    Tại tab 2.4G, điền VLAN cho từng Port với Port0>> SSID1, Port1>>SSID2, nhấn “Save changes”, trong đó

 • Port0 >> SSID1 dành cho STAFF và quản lý thiết bị với VLAN ID là 0
 • Port1 >> SSID2 dành cho nhân viên với VLAN ID là 10

 • Thực hiện tương tự cho băng tần 5Ghz.

3. Đặt lại IP thiết bị APTEK AC752P

 • Vào Network Settings >> LAN Settings, Chọn Static IP, điền IP/ subnet mask/ Default gateway mong muốn, nhấn “Save Changes

 • Sau khi nối vào hệ thống, máy tính kết nối dây hoặc kết nối Wi-Fi “ STAFF” để đăng nhập vào thiết bị với IP vừa đổi.

C. Đấu nối thiết bị vào hệ thống như mô hình

 • Nối port P4 Vigor2912 xuống switch APTEK SG1080
 • Nối các thiết bị máy POS/ Access Point APTEK AC752P vào Switch SG1080

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial