Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

Trường hợp 1: APTEK Kết nối internet trược tiếp internet (PPPoE)

A picture containing timeline

Description automatically generated

Trường hợp 2: APTEK là router phát wifi khác lớp mạng với routerc chính

A picture containing text, electronics, computer

Description automatically generated

1. Đăng nhâp thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình Auto Reboot
Tại giao diện chính, vào Management


2.1. Kiểm tra Time zone
Vào Time Settings
- Time Zone: Kiểm tra mốc thời gian Việt Nam (GMT+07:00)
- NTP Server: Kiểm tra server thời gian (pool.ntp.org)
- Nhấn Save

Graphical user interface, application

Description automatically generated

2.2. Cấu hình Auto Reboot
Vào Management, phần Reboot schedule
- Reboot Schedule On/Off: Chọn Enable
- Day: Chọn các ngày sẽ reboot (chọn tất cả các ngày nếu muốn mỗi ngày reboot)
- Time Reboot: Chọn thời gian Reboot (ví dụ 3:00)
- Nhấn Save

2.3 Reboot thiết bị

Sau khi cấu hình xong, cần reboot thiết bị để cấu hình được áp dụng 

Vào giao diện Management

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Management

Tại Managemet>> System Reboot, nhấn Save/ Reboot >> nhấn OK để reboot thiết bị.

Graphical user interface, text

Description automatically generated


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515