Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router. Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.Khác với DrayTek, APTEK chỉ cho phép Bind-IP-MAC những thiết bị đang kết nối vào nó mà thôi. Vì vậy, nếu muốn Bind-IP-MAC cho thiết bị nào bạn phải kết nối thiết bị đó vào APTEK rồi mới thực hiện các bước bên dưới.


1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình Bind IP to MAC
Tại giao diện chính, vào Status

 

 

 

APTEK Cấu hình Bind IP to MAC

 

 


Tại Network Status, LAN Information, nhấn “Show Host

APTEK Cấu hình Bind IP to MAC


Tại DHCP Hos List, chọn thiết bị cần bind IP >> nhấn “ON” >> nhấn “OK”

APTEK Cấu hình Bind IP to MAC
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515