A122e | A196GU | N303HU

 

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router. Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.


1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Network

 

APTEK 122e A196GU N303HU Cấu hình đổi DNS


3. Cấu hình WAN
Vào mục cấu hình WAN
- Static DNS: Chọn ON
- Primary DNS: Điền DNS chính (ví dụ: 1.1.1.1)
- Secondary DNS: Điền DNS phụ (ví dụ: 8.8.8.8)
- Nhấn Save/ Apply

APTEK 122e A196GU N303HU Cấu hình đổi DNS


Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515