A122e | A196GU | N303HU
1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình Bind IP to MAC
Tại giao diện chính, vào Status

1 APTEK A122e A196GU N303HU Gioi han truy cap wifi
Tại Wireless Status, WLAN (2.4G) hoặc WLAN (5G), nhấn “Show Stations

APTEK A122e A196GU N303HU  Cấu hình giới hạn truy cập Wi-Fi
2.1. Chỉ cho phép các thiết bị có MAC được add trong danh sách truy cập Wi-Fi
Tại Stations list
- Access Control :Chọn Allow ( Các MAC được ADD sẽ được phép truy cập Wi-Fi)
- Add Manually :Điền MAC thiết bị cho phép
- Nhấn ADD
- Nhấn Save/ Apply

3 APTEK A122e A196GU N303HU Gioi han truy cap wifi
2.2. Cấm các thiết bị có MAC trong danh sách truy cập Wi-Fi
- Thực hiện như trường hợp 1 để add tất cả các MAC address cần cấm
- Chọn lại Mode Access Control
- Access control :Chọn lại “Reject
- Nhấn Save/ Apply

4 APTEK A122e A196GU N303HU Gioi han truy cap wifi

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515