A122e | A196GU | N303HU
Hướng dẫn bao gồm:
1. Backup/ Restore cấu hình
2. Nâng cấp firmware
3. Đổi password router
Thực hiện:
A. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
B. Vào giao diện Management

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Management
1. Backup/ Restore cấu hình
Vào Management >> Settings Management
- Nhấn backup để sao lưu cấu hình
- Chọn tệp>> chọn file backup >> nhấn Restore để phục hồi cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Management
2. Nâng cấp firmware
Vào Firmware
Nhấn vào chọn Tệp để chọn nơi lưu trữ file firmware >> nhấn Upgrade

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Management
3. Đổi password router
Vào System settings, đổi password/ confirm password, nhấn Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình Management
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515