1. Chuẩn bị
- Thiết bị đăt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối LAN từ router internet vào Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Nối card LAN máy tính vào port LAN (màu vàng) trên APTEK
2. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập 192.168.1.1
3. Chọn Auto detect WAN để thiết bị tự động phát hiện mode WAN tốt nhất và chờ kết quả

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính
4. Sau khi thiết bị đã detect được WAN – Mode, nhấn RE-connect để kết nối

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính
5. Vậy là thiết bị đã có Internet
Nếu muốn đặt lại tên WIFI/ mật khẩu, chọn Setup Now ở tần số 2.4GHz để cấu hình

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính
- Đăng nhập thiết bị với pass mặc định “admin”>> nhấn “->

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính
- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz
6. Troubleshoot
6.1 Tại lần đầu cấu hình, nếu điện thoại không tìm thấy sóng Wi-Fi mặc định hoặc không thể đăng nhập giao diện cấu hình thiết bị >> nhấn rút reset trên thiết bị (gần nơi gắn nguồn) để reset thiết bị về trạng thái mặc định nhà sản xuất.
6.2 Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless/ Password. Nếu không thể đăng nhập lại router do không nhớ IP >> thực hiện như sau.
- Rút dây đang kết vào WAN router

- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính
- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính

- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính

- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

6.3 trường hợp không thể truy cập mạng, >> mở trang web bất kì hoặc đăng nhập 192.168.1.1 thấy báo lỗi
LOOP IP Address” >> tắt mở nguồn thiết bị hoặc thực hiện như sau:
a. Trên máy tính

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính

b. Trên điện thoại

APTEK Cấu hình phát Wi-Fi bằng máy tính

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641