A122e | A196GU | N303HU
1. Chuẩn bị
- Thiết bị đăt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối card LAN máy tính vào port LAN (màu vàng) trên APTEK
2. Truy cập giao diện cấu hình
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 >> Nhấn biểu hiện tượng “Home” trên giao diện

H1
3. Đăng nhập thiết bị bằng passpword mặc dịnh “admin”

H2

4. Vào giao diện cấu hình wireless
Chọn WLAN 2.4 GHz để cấu hình

H3
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu
  o Network Name: Tên Wireless
  o Encryption: Chọn ON
  o Pass Phrase: Đặt password Wireless
  o Nhấn Save/ Apply

H4
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

5. Vào giao diện cấu hình LAN
- Chọn Network để vào giao diện cấu hình LAN

H5

- IP Address: Điền 1 IP thuộc lớp mạng router chính
- DHCP Server: Chọn OFF
- Nhấn Save / Apply

H6
6. Nối dây mạng từ router chính vào port LAN trên thiết bị
7. Troubleshoot
Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless/ Passwword, nếu không thể đăng nhập lại router do không biết nhớ IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào cổng WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

H7

- Chọn WLAN 2.4 GHz/ 5GHz để cấu hình

H8

- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

H9

- Đổi Network Name/ Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply”
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515