A122e| A134GHU | A196GU | N303HU

Ta có mô hình như sau: 


1. Chuẩn bị
- Thiết bị đặt trên mặt phẳng, mở rộng góc anten tối đa
- Cấp nguồn thiết bị
- Nối đường truyền internet vào Port WAN (màu xanh) trên APTEK
- Nối card LAN máy tính vào port LAN (màu vàng) trên APTEK
2. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định admin /admin.
3. Chọn Auto detect WAN để thiết bị tự động phát hiện mode WAN tốt nhất và chờ kết quả

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
4. Sau khi thiết bị đã detect được WAN – Mode
- User Name/ Password: Điền username/ password đường truyền nhà cung cấp( nếu không biết, liên hệ nhà cung cấp dịch vụ)
- Nhấn Save/ Apply để kết nối

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet

Lưu ý: Trong trường hợp đường truyền có VLAN (cần điền VLAN ID để kết nối internet), chỉ có các thiết bị N303HU, A134GHU, A196GU hổ trợ, cần thực hiện thêm

Vào giao diện cấu hình “Home”

Chọn Menu Network

Vào Menu WAN, VLAN ID điền VLAN internet (ví dụ 2688)

5. Vậy là thiết bị đã có Internet
Nếu muốn đặt lại tên Wi-Fi / mật khẩu, chọn Setup Now ở tần số 2.4GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
- Đăng nhập thiết bị với pass mặc định “admin”>> nhấn “->

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
- Đổi Network Name / Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
Thực hiện tương tự cho tần số 5GHz

6. Đổi IP và lớp mạng, DNS cấp phát cho máy trạm

Nhấn biểu tượng Home ở góc trên bên trái màn hình >> Chọn Network để vào giao diện cấu hình LAN

  •  IP Address: Điền IP lớp mạng cần đổi.
  • Subnet Mask: điền subnet Mask lớp mạng
  • DHCP Server: Chọn ON
  • Start IP Address / End IP Address: điền dãy IP muốn cấp cho thiết bị.
  • Gateway IP: điền Gateway cấp cho máy con (chính là IP address đã cấu hình ở trên)
  • DNS server: chọn Static
  • Primary DNS/ Secondary DNS: điền DNS cấp cho hệ thống (ví dụ 8.8.8.8 / 1.1.1.1)
  • Lease Time: chọn Two Hour
  • Nhấn Save / Apply


7. Troubleshoot
6.1 Tại lần đầu cấu hình, Nếu Điện thoại không tìm thấy sóng wifi mặc định hoặc không thể đăng nhập giao diện cấu hình thiết bị >> nhấn rút reset trên thiết bị (gần nơi găn nguồn) để reset thiết bị về trạng thái mặc định nhà sản xuất
6.2 Sau khi cấu hình, đã có Internet, cần cấu hình lại tên Wireless / Passwword. Nếu không thể đăng nhập lại router do không nhớ IP >> thực hiện như sau
- Rút dây đang kết nối vào WAN router
- Mở trình duyệt web
- Mở web bất kì >> thiết bị sẽ chuyển về giao diện cấu hình thiết bị
- Chọn Home

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
- Chọn WLAN 2.4 GHz / 5GHz để cấu hình

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
- Chọn Basic để có thể cấu hình Tên SSID và mật khẩu

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình PPPoE kết nối Internet
- Đổi Network Name / Pass Phrase mong muốn, nhấn “Save/ Apply

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515