Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router. Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

A122e | A196GU | N303HU
1. Đăng nhâp thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình QoS
Tại giao diện chính, vào QoS

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình QoS
Bandwidth Settings
- Bandwidth Limit: Chọn “ON”
- Upload Bandwidth: Chọn băng thông tương ứng hoặc “custom” để điền băng thông Upload tối đa
- Download Bandwidth: Chọn băng thông tương ứng hoặc “custom” để điền băng thông Upload tối đa
- Nhấn Save / Apply
Host Bandwidth
- Click vào từng đối tượng để giới hạn
  o Upload: Điền băng thông giới hạn
  o Download: Điền băng thông giới hạn
  o Nhấn Save/Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Cấu hình QoS
Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515