Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

A122e | A196GU | N303HU
1. Đăng nhập thiết bị

- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Cấu hình đồng bộ thời gian
Tại giao diện chính, vào Management

APTEK A122e A196GU N303HU Lập lịch phát Wi-Fi, điều chỉnh công suất phát
Kiểm tra Time Zone
Vào Time Settings
- Time Zone: Kiểm tra mốc thời gian Việt Nam (GMT+07:00)
- NTP Server: Kiểm tra server thời gian (vn.pool.ntp.org)
- Nhấn Save

APTEK A122e A196GU N303HU Lập lịch phát Wi-Fi, điều chỉnh công suất phát
3. Cấu hình Lập lịch phát Wi-Fi và điều chỉnh công suất phát
3.1. Lập lịch phát Wi-Fi
Trở lại giao diện chính, chọn SIGNAL

APTEK A122e A196GU N303HU Lập lịch phát Wi-Fi, điều chỉnh công suất phát
Tại 2.4GHz Signal
- Radio Off: Chọn “ON” để lập lịch tắt Wi-Fi (Mặc định OFF: không kích hoạt tính năng này)
  o Date: Check Everyday để lập lịch tắt Wi-Fi hoặc chọn các ngày theo yêu cầu
  o Time: Chọn 24Hour để tắt toàn thời gian hoặc Specify để chọn thời gian tắt Wi-Fi
  o Nhấn Save/Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Lập lịch phát Wi-Fi, điều chỉnh công suất phát
3.2. Lập lịch điều chỉnh công suất phát
- Thực hiện tương tự nếu muốn điều chỉnh công xuất phát bằng 1/ 4; 2/4; 3/4

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515