Áp dụng Vigor2927

Firmware: 4.4.3RC3 hoặc mới hơn

APP policy là tính năng mới được áp dụng giúp người quản trị quản lý và điều hướng các dụng dụng theo mong muốn một cách dễ dàng hơn. Đồng thời giúp cải thiện hiệu năng mạng

 • Tăng tốc độ truy cập ứng dụng
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng

Thực hiện

 1. Tạo danh sách ứng dụng cần quy định

Vào CSM>> APP Enforcement Profile

Chọn tab For Route Policy

 • Profile Name: đặt tên profile (ví dụ giaitri)

 • Chọn các ứng dụng cần định tuyến: facebook, instagram, TikTok, youtube,…

 • Nhấn OK
 1. Vào rule định hướng truy cập cho các ứng dụng đã tạo

Vào  Routing >> Load Balance/ Route Policy , Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route

Vào Routing >> Load Balance/ Route Policychọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Protocol    : Chọn ALL
 • Source     : Chọn Any
 • Destination    : Chọn APP Service>> chọn Profile chứa các ứng dụng vừa tạo
 • Destination Port    : Chọn Any
 • Interface    : Chọn WAN >> chọn WAN muốn định tuyến, ví dụ WAN1
 • More Option
  • Check Failover to     : Nếu  chọn mục này, khi WAN1 mất kết nối, rule sẽ thực hiện theo WAN/ LAN được chọn bên dưới
  • WAN/ LAN     : Chọn Default WAN
  • Check Failback    : Khi WAN1 vừa mất kết nối có lại,  rule sẽ áp dụng đúng WAN1 đươc chọn
 • Nhấn OK