Với Policy Route, chúng ta có thể tạo rule để chia tải một cách linh động nhằm tối ưu hóa các dịch vụ mạng. Các máy tính khác nhau hay các dịch vụ khác nhau sẽ ưu tiên chạy trên các wan khác nhau (Load balance rule). Ví dụ bên dưới sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn cách cấu hình định tuyến theo Country ( Quốc gia)

 

Ví dụ 1:

Yêu cầu:  quy định các thiết bị bên trong

-         Truy cập các dịch vụ Việt NAM sử dụng WAN1

-         Truy cập các dịch vụ Quốc tế sử dụng WAN2

 

Nguyên tắc thực hiện:

-         Tạo policy rule quy định dịch vụ với country code Việt Nam sử dụng WAN1

-         Tạo policy rule quy định các dịch vụ quốc tế (các dịch vụ còn lại khác trừ Việt Nam) sử dụng WAN2

 

Thực hiện:

Bước 1: Tạo các country Object

Tạo object với country code Việt Nam

- Vào Objects Setting >> Country Object: Chọn Index1

 

- Name                                                :Đặt tên ( ví dụ VN)

- Chọn quốc gia                                 :Ví dụ Việt Nam

- Nhấn biểu tượng  “>>” để chọn quốc gia đó

- Nhấn OK

 

 

Bước 2: Định tuyến Quốc gia Việt Nam đi WAN1

- Vào Load Balance/ Route Policy >> General Setup, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route

VàoRouting >> Load Balance/ Route Policy, chọn 1 profile bất kì

-       Check Enable

-       Protocol                                 : Chọn Any

-       Source                                    : Chọn Any

-       Destination                            : Chọn Country Object, chọn Object “VN” đã tạo

-       Destination Port                    : Chọn Any

-       Interface               : Chọn WAN1  

-       Nhấn More Options == > Chọn Failover to == > Chọn Default WAN

-       Chọn Fail Back

-       Nhấn OK

 

 

 

 

Bước 3: Định tuyến dịch vụ Quốc tế đi WAN2

VàoRouting >> Load Balance/ Route Policy, chọn 1 profile bất kì

-       Check Enable

-       Protocol                                 : Chọn Any

-       Source                                    : Chọn Any

-       Destination                            : Chọn Any

-       Destination Port                    : Chọn Any

-       Interface               : Chọn WAN2  

-       Nhấn More Options == > Chọn Failover to == > Chọn Default WAN

-       Chọn Fail Back

-       Nhấn OK

 

 

 

 

 

 

Ví dụ 2:

Yêu cầu:  quy định các thiết bị bên trong

-         Truy cập các dịch vụ Việt NAM sử dụng WAN1

-         Truy cập các dịch vụ Singapore sử dụng WAN2

-         Truy cập các dịch vụ còn lại sử dụng load balance cả 2 WAN

 

Nguyên tắc thực hiện:

-         Tạo policy rule quy định dịch vụ với country code Việt Nam sử dụng WAN1

-         Tạo policy rule quy định các dịch vụ Singapore sử dụng WAN2

-         Các dịch vụ còn lại không thuộc 2 rule trên sẽ tự động load balance 2 WAN

Thực hiện:

Bước 1: Tạo các country Object

Tạo object với country code Việt Nam, Singapore

- Vào Objects Setting >> Country Object: Chọn Index1

 

- Name                                                :Đặt tên ( ví dụ VN)

- Chọn quốc gia                                 :Ví dụ Việt Nam

- Nhấn biểu tượng  “>>” để chọn quốc gia đó

- Nhấn OK

 

 

Thực hiện tương tự với index2 để tạo Country object cho Singapore. Sau khi tạo xong, ta có 2 object như sau:

 

 

Bước 3: Định tuyến Quốc gia Việt Nam đi WAN1

- Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route

Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, chọn 1 profile bất kì

-       Check Enable

-       Protocol                                 : Chọn Any

-       Source                                    : Chọn Any

-       Destination                            : Chọn Country Object, chọn Object “VN” đã tạo

-       Destination Port                    : Chọn Any

-       Interface               : Chọn WAN1  

-       Nhấn More Options == > Chọn Failover to == > Chọn Default WAN

-       Chọn Fail Back

-       Nhấn OK

 

 

 

Bước 2: Định tuyến dịch vụ Quốc tế đi WAN2

Vào Load Balance/ Route Policy>> General Setup, chọn 1 profile bất kì

-       Check Enable

-       Protocol                                 : Chọn Any

-       Source                                    : Chọn Any

-       Destination                            : Chọn Any

-       Destination Port                    : Chọn Country Object, chọn Object “Singapore” đã tạo

-       Interface               : Chọn WAN2  

-       Nhấn More Options == > Chọn Failover to == > Chọn Default WAN

-       Chọn Fail Back

-       Nhấn OK

 

 

 

 

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial