(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2927/ 2952/ 2962/  3220 / 3910 sử dụng hệ HĐH DrayOS)

Vigor2927 Version V.4.2.4.2

QoS là nói đến các kỹ thuật xử lý lưu lượng nhằm đảm bảo các loại lưu lượng có yêu cầu chất lượng dịch vụ khác nhau được đối xử ưu tiên khác nhau. Chẳng hạn, trong một mạng IP có hai ứng dụng là truyền Game Online và dịch vụ Download. Ứng dụng Game Online đòi hỏi việc truyền dữ liệu phải liên tục, độ trễ thấp (thời gian thực), còn ứng dụng Download không yêu cầu cao về độ trễ, miễn là truyền đủ và chính xác nội dung dữ liệu. Với mạng IP này, chúng ta cần phải áp dụng các kỹ thuật xử lý lưu lượng nhằm phân loại lưu lượng và áp dụng các chính sách ưu tiên khác nhau nhằm đảm bảo lưu lượng Game Online phải có độ ưu tiên đường truyền cao hơn, thậm chí thông suốt kể cả khi mạng bị nghẽn so với dịch vụ download, hệ thống mạng như vậy được gọi là có cam kết chất lượng dịch vụ mà sau đây gọi tắt là QoS.

1. Vào Bandwidth  Management >> Quality of Service. Tại Class Rule >> nhấn Add tạo rule

2. Tạo Rule cho GAME (các dịch vụ sử dụng port UDP từ 1025- 65535) thuộc Class 1

 • Nhấn Enable
 • IP Version: Chọn IPv4
 • Service type: chọn User Defined
 • Protocol: chọn UDP
 • Port: chọn Range
 • Port Number: chọn từ 1025- 65535
 • QoS Class: chọn class 1
 • Nhấn OK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tạo rule cho Ping thuộc Class 1

Vào Bandwidth Management >> Quality of Service. Tại Class Rule >> nhấn Add tạo rule

 • Nhấn Enable
 • IP Version: Chọn IPv4
 • Service type: chọn PING
 • QoS Class: chọn class 1
 • Nhấn OK

4. Tạo rule cho dịch vụ HTTPS thuộc Class 2

Vào Bandwidth Management >> Quality of Service. Tại Class Rule >> nhấn Add tạo rule

 • Nhấn Enable
 • IP Version: Chọn IPv4
 • Service type: chọn HTTPS
 • QoS Class: chọn class 2
 • Nhấn OK

5. Tạo rule cho DNS thuộc Class 3

Vào Bandwidth Management >> Quality of Service. Tại Class Rule >> nhấn Add tạo rule

 • Nhấn Enable
 • IP Version: Chọn IPv4
 • Service type: chọn DNS
 • QoS Class: chọn class 3
 • Nhấn OK

6.  Phân bổ quyền ưu tiên cho các Class 1,2,3

Khi Đã tạo các Class Rule xong rồi bây giờ cấu hình QoS trên từng WAN cho các Class như sau:

 • Class 1: 30%
 • Class 2: 30%
 • Class 3: 10%
 • Other: (các dịch vụ khác) là số % còn lại

Ví dụ băng thông nhà mạng là 60Mbps cho trường hợp này. Tại từng WAN

Ví dụ WAN1

 • Check Enbale
 • Direction: chọn BOTH
 •  WAN Inbound Bandwitch: băng thông đường truyền thuê của nhà mạng giảm đi 3Mbps
 •  WAN Outbuond Bandwitch: băng thông đường truyền thuê của nhà mạng giảm đi 3Mbps
 • Class 1: điền 30%
 • Class 2: điền 30%
 • Class 3: điền 10%
 • Others: số % còn lại

Tương tự cho WAN 2 nếu có

 

QOS thật sự phát huy tác dụng khi tổng băng thông chiếm 80 – 85 % băng thông đường truyền lúc này % băng thông sẽ được phận chia cho từng nhu cầu dịch vụ.

Vì vậy khi không có dịch vụ nào sử dụng mình vẫn có thể download full đường truyền