A122e | A196GU | N303HU

 

Lưu ý

Để thực hiện được chức năng này, Thiết bị Wi-Fi APTEK phải hoạt động ở mode router (mode WAN). Tức là kết nối trực tiếp internet từ  nhà mạng hoặc từ router nhà mạng kết nối vào cổng WAN APTEK và APTEK phát Wi-Fi khác lớp mạng router chính.

Trường hợp 1: APTEK Kết nối internet trược tiếp internet (PPPoE)

Trường hợp 2: APTEK là router phát wifi khác lớp mạng với routerc chính


1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Network

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách
3. Cấu hình Guest Access
Chọn Guest Access

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách
- 2.4G
  o Guest Access: Chọn “ON
  o Network Name: Điền SSID cho khách
  o Station Num: Chọn “ON” nếu muốn giới hạn số client. Điền số Client giới hạn cho Guest
  o Encryption: Chọn “ON” nếu muốn đặt password cho SSID khách
  o Pass Phrase: Điền password cho SSID khách (ít nhất 8 kí tự)
- Thực hiện tương tự cho tần số 5G
- Guest Limit: Chỉnh tỉ lệ băng thông Guest được phép sử dụng
- Nhấn Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách

4. Khai báo băng thông đường truyền
Nhấn “Home” trở lại giao diện chính, vào QoS

H4APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách
Bandwidth Settings
- Bandwidth Limit: Chọn “ON
- Upload Bandwidth: Chọn băng thông tương ứng hoặc “custom” để điền băng thông Upload tối đa
- Download Bandwidth: Chọn băng thông tương ứng hoặc “custom” để điền băng thông Upload tối đa
- Nhấn Save / Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515