A122e | A196GU | N303HU
1. Đăng nhập thiết bị
- Mở trình duyệt web, nhập http://192.168.1.1 với username / password mặc định: admin/admin
2. Vào giao diện cấu hình Network

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách
3. Cấu hình Guest Access
Chọn Guest Access

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách
- 2.4G
  o Guest Access: Chọn “ON
  o Network Name: Điền SSID cho khách
  o Station Num: Chọn “ON” nếu muốn giới hạn số client. Điền số Client giới hạn cho Guest
  o Encryption: Chọn “ON” nếu muốn đặt password cho SSID khách
  o Pass Phrase: Điền password cho SSID khách (ít nhất 8 kí tự)
- Thực hiện tương tự cho tần số 5G
- Guest Limit: Chỉnh tỉ lệ băng thông Guest được phép sử dụng
- Nhấn Save/ Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách

4. Khai báo băng thông đường truyền
Nhấn “Home” trở lại giao diện chính, vào QoS

H4APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách
Bandwidth Settings
- Bandwidth Limit: Chọn “ON
- Upload Bandwidth: Chọn băng thông tương ứng hoặc “custom” để điền băng thông Upload tối đa
- Download Bandwidth: Chọn băng thông tương ứng hoặc “custom” để điền băng thông Upload tối đa
- Nhấn Save / Apply

APTEK A122e A196GU N303HU Tạo SSID khách

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ khi các bạn còn ở trước thiết bị và có thể login vào thiết bị.
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515