​(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

Khi bạn đăng kí CLOUD DRAYTEK bạn sẽ được cung cấp 2 thông tin

1. Thông tin đăng nhập Cloud DrayTek quản lí, giám sát thiết bị gồm

- Link đăng nhập: https://cloud.draytek.vn

- Username / Password đăng nhập

2. Thông tin cấu hình TR-069 trên Vigor router

 • Domain: cloud.draytek.vn

           Username TR069 /Password TR069 (trong phần 2 khi bạn đăng ký)

 • Số lượng thiết bị có thể kết nối đến Cloud DrayTek

Nếu bạn có nhiều thiết bị đăng kí đến Cloud Draytek thì tất cả các thiết bị đều dùng chung thông tin kết nối TR-069 này

Link đăng kí cloud DrayTek dành cho các bạn chưa có account : http://dkacs2.anphat.vn

Sau đây là phần kết nối TR-069 trên router DrayTek dòng DrayOS 

 

1. Vào System Maintenance >> Management

 • Check Allow management from the Internet
 • Chọn TR-069 server
 • Nhấn OK
 • Nhấn OK reboot thiết bị

2. Vào System Maintenace >> TR-069

 • Chọn Enable
 • ACS server On, chọn Internet
 • URL: chọn Wizard

 

 • Chọn https
 • Server: Điền Domain cloud DrayTek : cloud.draytek.vn
 • Port: điền port 443
 • Nhấn OK

 

 • Username / Password: điền Username TR069 / Password TR069 (trong phần 2 khi bạn đăng ký)

Periodic Inform Settings

 • Chọn Enable
 • Time Interval: điền 300

Nhấn OK

 • Hiện thông báo thiết bị của bạn sẽ gởi thông tin WAN và thông thông Client >> nhấn OK để đồng ý

 • Kiểm tra trạng thái kết nối, nếu báo xanh là đã kết nối thành công

 

Lưu ý: 

1)  trong trường hợp thiết bị của bạn không có internet trực tiếp (IP Public) hoặc đứng sau router khác, cần cấu hình thêm STUN server trong TR-069

 STUN Settings

 • Chọn Enable
 • Server Address :điền Domain Cloud DrayTek : cloud.draytek.vn

2) Đối với các dòng Router cũ (Vigor2920,...)

Cần chọn Enable tại CPE Client >> nhấn OK

3) Trường hợp thiết bị không online 

Sau khi đã cấu hình xong, nhưng không thể kết nối Cloud DrayTek, thực hiện kiểm tra theo các bước sau

a. Kiểm tra lại tài khoản TR0-69

Kiểm tra lại Username / Password: điền Username TR069 / Password TR069 (trong phần 2 khi bạn đăng ký)

 •  Đăng nhập link : https://cloud.draytek.vn với username / password được cấp, điền mã Captcha >> nhấn Login
 • Vào SYSTEM MENU >> Network Management, chọn Network đã được tạo sẵn, nhấn biểu tượng “con mắt” tại password để xem mật khẩu

b) Kiểm tra số lượng thiết bị đã đăng kí vào Draytek cloud nằm trong giới hạn số lượng thiết bị kết nối khi đăng kí. Nếu vượt quá >> gởi mail phản hồi yêu cầu tăng số lượng thiết bị kết nối.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial