(Áp dụng cho các model DrayTek Vigor2912 / 2133n / 2925 / 2926 / 2952 / 3220 / 3910 sử dụng HĐH DrayOS)

 1. Dowload DrayTek Syslog Ultility tại : https://www.draytek.com/products/utility/

 1. Tắt hết firewall và chương trình diệt virus trên máy tính
 2. Giải nén và chạy file syslogRD.exe

 1. Cấu hình lưu Syslog trên Vigor Router

Vào System Maintenance >> Syslog/ Mail Alert, tại tab Syslog Access Setup

 • Syslog Access Setup: Chọn Enable
 • Syslog Save to: chọn Syslog Server
 • Server IP Address/ Hostname: Điền IP máy Server chạy syslog tool
 • Destination Port: Điền 514
 • Enable Syslog Manage: check thông tin Log cần lưu lại như: Firewall Log, VPN Log, WAN Log,…
 • KHÔNG CHỌN “USER ACCESS LOG
 • Nhấn OK

 1. Trên máy tính server đang, mở Syslog tool, chờ một chút để Syslog tool nhận dạng thiết bị

Có thể xem các trực tiếp real time trên syslog tool.

Lưu ý: mục Firewall muốn xem được phải kích hoạt syslog trong từng rule firewall

 1. Lưu syslog thành file

Có 3 kiểu Lưu file Log

6.1 Lưu lại file log đang có

 • Nhấn vào biểu tượng “Save

 • Chọn “Save Current log to a file”
 • Log File Name: chọn biểu tượng “” để chọn nơi lưu trữ file log và đặt tên file log>> nhấn OK
 • Graph File Name: chọn biểu tượng “” để chọn nơi lưu trữ file Graph và đặt tên file Graph>> nhấn OK
 • Nhấn OK

6.2 Lưu file log theo thời gian thực

 • Nhấn vào biểu tượng “Save

 • Chọn “Record log to a file in Real time
 • Log File Name: chọn biểu tượng “…” để chọn nơi lưu trữ file log và đặt tên file log>> nhấn OK
 • Graph File Name: chọn biểu tượng “…” để chọn nơi lưu trữ file Graph và đặt tên file Graph>> nhấn OK
 • Check “no Record Time Limit”
 • Nhấn OK

6.3 Lưu file log thành nhiều file nhỏ

 • Nhấn vào biểu tượng “Save

 • Chọn “Record log to multiples file
 • Log File Name: chọn biểu tượng “…” để chọn nơi lưu trữ file log và đặt tên file log>> nhấn OK
 • Graph File Name: chọn biểu tượng “…” để chọn nơi lưu trữ file Graph và đặt tên file Graph>> nhấn OK
 • Save to a file every: chọn 1 Day(s)
 • Check “no Record Time Limit”
 • Nhấn OK

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:


     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641

     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat

     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial