1. Trên Mesh Node
 1. Đặt IP tĩnh trên card mạng 192.168.1.x/24 (ví dụ 192.168.1.100)
 2. Đăng nhập VigorAP với IP mặc định 192.168.1.2
 3. Vào Operation Mode >> chọn Mesh Node, nhấn OK

 1. Vào Mesh >> Mesh Setup, check vào Wired Uplink, nhấn OK

 1. Thực hiện tương tự cho tất cả Mesh Node.
 1. TRên Mesh RootĐăng nhập VigorAP với IP mặc định 192.168.1.2

       1. Vào Operation mode, chọn Mode Mesh Root>> nhấn OK, chờ vài giây áp dụng cấu hình

 1. . Vào LAN >> LAN General Setup
 •  Bỏ check DHCP Client
 • Đặt IP VigorAP chưa sử dụng trong hệ thống (ví dụ 192.168.1.10)
 • Subnet Mash / Gateway cho VigorAP
 • Nhấn OK, reboot lại thiết bị

 

 1. Nối Mesh root vào hệ thống
 2. Nối Mesh Node vào hệ thống
 3. Đăng nhập Mesh Root với IP vừa đổi
 4.  Vào Mesh>> Mesh Setup
 • Add Mesh Note: nhấn Search
 • Chọn VigorAP node, đặt tên từng AP >> nhấn Apply

Các thiết Mesh Node được thêm vào sẽ hiện trong bảng Mesh Group

       7. ​Kiểm tra trạng thái kết nối

Vào Mesh >> Mesh Status, thấy thiết bị sáng xanh là đã online.

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515

     Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial