(Vigor2926AC chỉ hổ trợ Mesh với VigorAP 903 và VigorAP 802)

 

1. Đăng nhập thiết bị

2. Cấu hình Wireless 2.4GHz

2.1 Đặt Tên Sóng Wi-Fi (SSID)

Vào mục Wireless LAN (2.4GHz) >>> General Setup

2.2 Thiết mật mật khẩu Wì-Fi

 • Vào mục Wireless LAN (2.4GHz) >>> General Setup: Chọn tab SSID 1 (SSID cần đặt password)
 •  Mode: chọn Mixed WPA+WPA2)/PSK
 •  WPA Algorithms: chọn TKIP/AES
 •  Điền mật khẩu vào ô Pass Phrase (ít nhất 8 ký tự)
 •  Chọn OK để lưu cấu hình

 • Chọn các SSID 2/3/4 và thực hiện tương tự (nếu có)

3. Cấu hình Wireless 5GHz

Thực hiện tương tự Wireless 2.4GHz

4. Cấu hình MESH

Vào Mesh >> Mesh Setup

 • Check Enable
 • Nhấn OK

 • Nhấn Search để tìm kiếm VigorAP lân cận

 • Chọn VigorAP được tìm thấy muốn tham gia Mesh, và đặt tên cho từng thiết bị >> nhấn Apply. Các Vigo AP mặc định (không kết nối dây mạng từ router chính) hoạt động ở chế độ Mesh Node. Vì vậy chỉ cần cấp nguồn và Reset default các thiết bị VigorAP có thể cấu hình Mesh.

 • Chờ vài phút để hoàn tất cấu hình Mesh và đồng bộ cấu hình cho các VigorAP

5. Trong trường hợp có thay đổi một vài thông số cấu hình Wireless, cần Vào Mesh >> Basic Sync đồng bộ lại cấu hình cho các VigorAP

 • Check Enable System Maintenance
 • Check Enable Wireless LAN (2.4GHZ)
 • Check Enable Wireless LAN (5GHZ)
 • Nhấn OK

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:

     Văn phòng TPHCM: (028) 3925 3789
     Chi nhánh miền Bắc: (024) 3781 5089
     Chi nhánh miền Trung: (0236) 367 9515
    Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641
     Fanpage Hỗ Trợ Kỹ Thuật: facebook.com/AnPhat
     Kênh youtube Hỗ Trợ Kỹ Thuật: AnPhatITOfficial