Lưu ý: Đây là firmware do bên khác phát triển (nguồn mở), vì vậy chúng tôi không đảm bảo về độ ổn định cũng như những lỗi phát sinh và cũng không hỗ trợ gì thêm ngoài những hướng dẫn như bên dưới. Quyết định là của các bạn. Xin cám ơn

Cần chọn một thiết bị AP làm Virtual Controller (AC). Các AP còn lại sẽ chịu sự điều khiển của AC

  1. Cấu hình AP Controller (AC)
  1. Nối tất cả các AP Client vào hệ thống
  2. Trên AP Controller, kiểm tra các AP Client trên hệ thống

​Vào Micro AC >> AP list, xem các IP/MAC tương ứng của từng client

  1. Truy cập web quản lý từng AP Client tương ứng với IP thu được ở bước 3, cấu hình quản lý như sau: (thực hiện trên tất cả các AP Client)
  • Vào Wireless >> General Settings

  • Private Cloud AC: điền IP AP làm controler >> nhấn Save and Apply

  • Chờ vài phút để thiết bị đồng bộ cấu hình, vào Home kiểm tra trạng thái kết nối, tại AC hiển thị IP Controler

  • Vào Wireless >> WLAN Settings, kiểm tra AP đã đồng bộ cấu hình với AC.