Chức năng này cho phép bên ngoài có thể truy cập đến server bên trong (Web server, FTP server,…) hoặc các máy tính bên trong.

Bước 1: Đổi Port Router

Mặc định, Router  sử dụng các Port 21, 22, 23, 80, 443. Nếu port server sử dụng không trùng với các port này, ta có thể bỏ qua bước này. Ví dụ, Cần NAT Web server ra ngoài với Port 80. Vì Port này đã trùng với Port Router, nên phải đổi Port Router thành Port khác.

Vào Security >> Service Control >> Nhấn Modify Remote Access Port

 • Tại dịch vụ cần đổi>> nhấn Modify. Giả sử cần NAT WEB/ Camera port 80, cần đổi port http trên thiết bị thành port khác, chọn dịch vụ Http >> nhấn Modify

 • Đổi port WEB thành port khác (ví dụ 8088) >> nhấn Modify

Lưu ý: Đổi port chỉ có tác dụng ngoài WAN, trong mạng nội bộ vẫn truy cập bình thường

Bước 2: Cấu hình Port Redirection

Có 3 trường hợp như sau:

 1. Cấu hình NAT 1 port cố định

Vào Application >> Port Forwarding

 • Check Enable
 • Name: Đặt tên Profile
 • Protocol: chọn giao thức cần NAT (ví dụ TCP)
 • WAN Connection: Chọn kết nối PPPoE
 • WAN Start port/ WAN End Port: Điền port server cần NAT (có thể giống hoặc khác port server đang sử dụng)
 • LAN host IP Address: Điền IP server
 • LAN Host Start port/ LAN Host End Port: Điền Port server đang sử dụng
 • Nhấn Add

 1. NAT một dãy port

Vào Application >> Port Forwarding

 • Check Enable
 • Name: Đặt tên Profile
 • Protocol: chọn giao thức cần NAT (ví dụ TCP)
 • WAN Connection: Chọn kết nối PPPoE
 • WAN Start port/ WAN End Port: Điền dãy port cần NAT (ví dụ 8000-9000)
 • LAN host IP Address: Điền IP server
 • LAN Host Start port/ LAN Host End Port: Điền dãy Port server đang sử dụng (ví dụ 8000-9000)
 • Nhấn Add

 

 1. NAT tất cả các port

Vào Application >> Port Forwarding

 • Check Enable
 • Name: Đặt tên Profile
 • Protocol: chọn TCP AND UDP
 • WAN Connection: Chọn kết nối PPPoE
 • WAN Start port/ WAN End Port: Điền 1 – 65535 (như hình)
 • LAN host IP Address: Điền IP server
 • LAN Host Start port/ LAN Host End Port: Điền 1 – 65535 (như hình)
 • Nhấn Add

Bước 3. Troubleshooting

 1. Server/ Camera/ Đầu ghi,… phải có đủ IP/ Subnet mask và gateway chỉ về đúng IP thiết bị
 2. Port cần NAT phải đang được sử dụng trên Server/ Camera/ Đầu ghi,… và nội bộ có thể truy cập được.
 3. Server cần tắt firewall và chương trình diệt virus
 4. Chỉ những port sử dụng giao thức TCP có thể check port bằng các web bên ngoài, UDP sẽ không check được