Tìm hiểu thêm về Media Converter: GP-C01Z GPON

Để cấu hình converter GPON APTEK GP-C01Z đồng bộ với mạng NewLife (VNPT) chúng ta làm như sau:

Bước 1: Đặt IP tĩnh cho card mạng máy tính là 192.168.1.100, truy cập http://192.168.1.1 với username: admin; password: 1234

Bước 2: Tìm GPON SN bên dưới thiết bị nhà mạng đang sử dụng (tham khảo hình dưới)

Bước 3: Vào Network > PON > SN và nhập số PON SN ở trên vào ô SN > nhấn submit để lưu và reboot lại thiết bị.

Bước 4: Kiểm tra đồng bộ PON

Vào Status > Network Interface > PON Inform

GPON State là Authentication Success và các dòng bên dưới đều có thông số thì PON đã đồng bộ thành công

Hoặc có thể nhìn đèn PON sáng đứng (không chớp tắt) thì lúc đó đã đồng bộ PON thành công