LƯU Ý

- PHẢI RÚT CÁP QUANG RA KHỎI THIẾT BỊ TRƯỚC KHI NÂNG CẤP

- CẦN PHẢI UPGRADE ĐỦ 2 FILE VÀ ĐÚNG THỨ TỰ

Bước 1: Download file firmware và giải nén sẽ có 1 hoặc 2 file

125E_V5.0.10P1T1_UPGRADE_8M_230303 ==> Đây là file cho EPON (có chữ E)

125G_V5.0.10P1T1_UPGRADE_8M_230303 ==> Đây là file cho GPON (có chữ G)

 

Bước 2: Đăng nhập vào C01Z (http://192.168.1.1) với username: admin / password: 1234

Vào Administration > System Management > Software Upgrade

 

CHÚNG TA PHẢI NÂNG CẤP THEO THỨ TỰ EPON TRƯỚC > GPON SAU

Trong quá trình nâng cấp ping 192.168.1.1 -t để biết được khi nào đã nâng cấp xong (thường ping rớt gói sau đó ping bình thường là xong)

2.1/ Chọn Epon > chọn file của Epon (thường có chữ E) > nhấn upgrade.

 

2.2/ Sau khi nâng cấp Epon thành công thì vào lại và chọn Gpon > chọn file của Gpon (thường có chữ G) > nhấn upgrade.

Bước 3: Reset cứng thiết bị trước khi sử dụng (reset cứng không mất cấu hình SN và SLID)