LƯU Ý CẦN PHẢI UPGRADE ĐỦ 2 FILE VÀ ĐÚNG THỨ TỰ

Bước 1: Download file firmware và giải nén sẽ có 1 hoặc 2 file

125E_V5.0.10P1T4_UPGRADE_8M_230303 ==> Đây là file cho EPON (có chữ E)

125G_V5.0.10P1T4_UPGRADE_8M_230303 ==> Đây là file cho GPON (có chữ G)

Bước 2: Đăng nhập vào C01Z (http://192.168.1.1) với username: admin / password: 1234

Vào Administration > System Management > Software Upgrade

CHÚNG TA PHẢI NÂNG CẤP THEO THỨ TỰ EPON TRƯỚC GPON SAU

2.1/ Chọn Epon > chọn file của Epon (thường có chữ E) > nhấn upgrade.

2.2/ Sau khi nâng cấp Epon thành công thì vào lại và chọn Gpon > chọn file của Gpon (thường có chữ G) > nhấn upgrade.