Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email sales@anphat.vn, các thông tin khác liên hệ hotro@anphat.vn. Xin cảm ơn.

closed icon

Hướng dẫn cấu hình dãy IP PUBLIC trên Vigor 2912

WAN IP Alias được sử dụng trong trường hợp bạn có nhiều IP Public và được chạy trên cùng một WAN. Bạn có thể cài đặt được 8 IP Public và được chạy duy nhất trên WAN 1. Có 2 cách để cấu hình IP Public: IP for route và IP for NAT (IP Alias).Ví dụ: bạn có dãy IP Public 113.161.118.112, Subnet mask 255.255.255.248, dãy IP Public mà bạn được sử dụng 113.161.118.113 đến 113.161.118.118Cách 1: Cấu hình IP for route:

Lan >>> General Setup >>>  Nhấn Details Page của IP Routed Subnet

- Chọn Enable
- IP Adreess:  113.161.118.113
- Subnet Mask: 255.255.255.248

 

Trên máy tính bạn gán IP Public và trỏ IP gateway về router 113.161.118.113


Cách 2:. Cấu hình IP for NAT (IP Alias)

Internet Access -> PPPoE: bạn click vào WAN IP Alias , chọn Enable và nhập dãy IP Public mà bạn được sử dụng.

Trong phần NAT bao gồm Port RedirecionDMZ HostOpen Ports. Bạn có thể NAT theo từng tính năng và gán IP Public vào WAN IP.Port Redirection:

DMZ Host:

Open Port:

Mọi vướng mắc trong quá trình cài đặt thiết bị, vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:
Website : http://www.anphat.vn
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Số điện thoại: 1900 6336 41