HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH INTERNET VÀ IPTV
(Vigor2912 / Vigor2925)


- Công ty có một đường truyền cáp quang kèm theo dịch vụ IPTV sử dụng Setop Box
- Nhà mạng đã cho mượn Converter quang và router
- Router đó không đáp ứng được nhu cầu và cần thay thế bằng Vigor2912.

 

 1 VLAN va IPTV

Bước 1: Chuẩn bị

 • Username và Password của đường truyền (Trong hợp đồng)
 • Vlan ID của đường truyền (Trong hợp đồng)
 • Vlan ID của IPTV (Trong hợp đồng)
 • Nối cáp mạng từ converter quang vào cổng W1 trên Vigor2912
 • Nối cáp mạng từ cổng P4 của Vigor2912 và cổng LAN của máy tính

Bước 2: Đăng nhập vào giao diện web cùa Vigor: http://192.168.1.1 với user: admin / password: admin (Mặc định)

Bước 3: Cấu hình Internet

 • Vào WAN >> Genaral Setup
 • Nhấn vào WAN1 

2 VLAN va IPTV

 

 • Enable: chọn Yes
 • VLAN Tag insertion: chọn Enable
 • Tag value: 2841 (Vlan ID của Internet – hỏi nhà cung cấp internet)
 • Active Mode: Always On
 • Nhấn OK

Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor. BỎ QUA THÔNG BÁO NÀY và làm tiếp các bước bên dưới

 3 VLAN va IPTV

 • Vào WAN >> Internet Access
 • WAN 1: Chọn Access ModePPPoE và nhấn Details Page

 4 VLAN va IPTV

 

 • Ở Tab PPPoE: chọn Enable
 • Username: (Hỏi nhà cung cấp)
 • Password: (Hỏi nhà cung cấp)
 • MTU: 1438 hoặc hỏi nhà cung cấp
 • Nhấn OK
 • Sẽ hiện ra thông báo yêu cầu khởi động lại Vigor >> Nhấn OK

 5 VLAN va IPTV

- Sau khi đăng nhập lại Vigor, vào Online Status >> Physical Connection sẽ hiện thông tin về cổng WAN1
+ Hiện màu xanh, có đầy đủ IP WAN >> Cấu hình thành công

Bước 4: Cấu hình IPTV cho port Lan 3
- Vào WAN >> Multi-VLAN
- Nhấn vào “8” ở cột Channel

6 VLAN va IPTV

 

 

 • Multi-VLAN Channel 8: chọn Enable
 • WAN Type: WAN1 (cổng WAN kết nối với đường truyền có IPTV)
 • VLAN Tag: 2841 (Vlan ID của IPTV – hỏi nhà cung cấp internet)
 • Bridge mode: chọn Enable
 • Physical Members: Chọn P3 (port LAN sẽ nối với Setop Box chạy IPTV; Có thể chọn thêm P1,2)
 • Nhấn OK

 7 VLAN va IPTV

Bước 5: Kiểm tra IPTV

 • Nối cáp mạng máy tính với port LAN 3 và kiểm tra xem đã nhận được IP do server VoD cấp xuống hay không
 • Chạy VLC kiểm tra luồng Multicast của LiveTV.

 

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789

Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515
Hotline Hỗ trợ Kỹ thuật: 1900.633.641