Hướng dẫn định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT khi sử dụng nhiều đường truyền internet

 • Đặt điểm: MyTV chỉ chạy ổn định trên đường truyền FiberVNN của VNPT.
 • Mục tiêu:  Định truyến trên modem để MyTV luôn chạy theo đường truyền của VNPT.
 • Modem cấu hình loadbalance thông thường có 02 interface WAN:
 1. WAN1: Line FiberVNN của  VNPT
 2. WAN2: Line Internet của nhà mạng khác (Như Viettel / FPT / CMC…)

Thực hiện:

Bước 1: Tạo các tên miền cần định tuyến

- Cần tạo 5 tên miền : “mytvnet.vn” ; “mytv.com.vn”; "mytv.vn"; "cdn.mytvnet.vn"; "*.cdn.mytvnet.vn"

- Vào Objects Setting >> String Object: Nhấn Add: String = mytvnet.vn

- thực hiện tương tự cho tên miền “mytv.com.vn” và "mytv.vn", ta có danh sách string Object như sau:

Bước 2: Định tuyến truy cập tên miền dịch vụ MYTV đi WAN1

- Vào Load Balance/ Route Policy >> General Setup, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route.

- Vào Load Balance/ Route Policy>> General Setup, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Comment: đặt tên profile
 • Protocol: Chọn ALL
 • Source: Chọn Any
 • Destination: Chọn Domain Name
 • Nhấn Select == > Chọn tên miền mytvnet.vn == > nhấn OK
 • Nhấn nút ADD >> nhấn select ngay bên dưới để chọn thêm các tên miền khác (Bạn có thể thêm tối đa 5 tên miền cho 1 rule. )
 • Destination Port: Chọn Any
 • Interface: Chọn WAN1 (đường truyền có dịch vụ MyTV)
 • Nhấn OK