Hướng dẫn định tuyến dịch vụ MyTV của VNPT khi sử dụng nhiều đường truyền internet

 • Đặt điểm: MyTV chỉ chạy ổn định trên đường truyền FiberVNN của VNPT.
 • Mục tiêu:  Định truyến trên modem để MyTV luôn chạy theo đường truyền của VNPT.
 • Modem cấu hình loadbalance thông thường có 02 interface WAN:
 1. WAN1: Line FiberVNN của  VNPT
 2. WAN2: Line Internet của nhà mạng khác (Như Viettel / FPT / CMC…)

Thực hiện:

Bước 1: Tạo các tên miền cần định tuyến

- Cần tạo 5 tên miền : “mytvnet.vn” ; “mytv.com.vn”; "mytv.vn"; "cdn.mytvnet.vn"; "*.cdn.mytvnet.vn"

- Vào Objects Setting >> String Object: Nhấn Add: String = mytvnet.vn

- thực hiện tương tự cho tên miền “mytv.com.vn” và "mytv.vn", ta có danh sách string Object như sau:

Bước 2: Định tuyến truy cập tên miền dịch vụ MYTV đi WAN1

- Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, Chọn Advance Mode, nhấn OK để có giao diện nâng cao của Policy Route.

- Vào Routing >> Load Balance/ Route Policy, chọn 1 profile bất kì

 • Check Enable
 • Comment: đặt tên profile
 • Protocol: Chọn ALL
 • Source: Chọn Any
 • Destination: Chọn Domain Name
 • Nhấn Select == > Chọn tên miền mytvnet.vn == > nhấn OK
 • Nhấn nút ADD >> nhấn select ngay bên dưới để chọn thêm các tên miền khác (Bạn có thể thêm tối đa 5 tên miền cho 1 rule. )
 • Destination Port: Chọn Any
 • Interface: Chọn WAN1 (đường truyền có dịch vụ MyTV)
 • Nhấn OK

Troubeshoot

Trường hợp sau khi định tuyến vẫn không chạy, cần cấu hình DNS quốc tế, có thể dùng chung cho các nhà mạng khác nhau 

Bước 1. Đổi DNS router

Vào LAN >> General Setup, chọn LAN1, nhấn Detai pages, tại DNS Server IP Address điền Primary DNS IP Address/ Secondary DNS IP Address là DNS Public sử dụng được cho tất cả nhà mạng 8.8.8.8/1.1.1.1 >> nhấn OK

Vào LAN >> General setup, check “Force router to use “DNS Server IP add” setting Specified in LAN1” để Router sử dụng DNS vừa cấu hình trong LAN >> nhấn OK