CẤU HÌNH SONG SONG IPv4 & IPv6 (Dual Stack / Static)
 Vigor300B | Vigor2960 | Vigor3900

 • Hiện nay, công nghệ IPv6 đã trở nên phổ biến với những lợi ích thiết thực: Mỗi thiết bị ra mạng đều có ip thực, dễ dàng public các server dịch vụ ra internet, không tốn tài nguyên thiết bị để thực hiện NAT,... Nhưng có những trang web, dịch vụ vẫn dùng hệ thống IPv4 cũ và bạn không thể thiếu được chúng.
 • Với thiết bị Vigor của DrayTek, bạn có thể kết hợp 2 hệ thống IPv4 và IPv6 chạy đồng thời.

 1. Chuẩn bị:
 • Một đường IPv4 và một đường IPv6.
 • Trong trường hợp đường IPv6Static, nhà mạng sẽ cho bạn 2 loại địa chỉ IP:
 •     Địa chỉ IP cấu hình cho cổng WAN của router, ví dụ:
   • IPv6 Address: 2405:4800:5200:4::4
   • IPv6 Prefix Length: 125
   • IPv6 Gateway: 2405:4800:5200:4::1
 •     Lớp địa chỉ IPv6 được giao cho bạn quản lý, ví dụ:
   • IPv6 Network: 2405:4800:5240:4::
   • IPv6 Prefix Length: 64
 1. Cấu hình:
 1. Cài đặt đường truyền IPv4:
 1. Cài đặt đường truyền IPv6:
 • Tương tự bạn chọn WAN 2 và nhất nút Edit.
 • Đánh dấu vào mục Enable.
 • Mục IPv6 chọn Static.
 • Chuyển qua thẻ StaticV6.

 • Điền vào các thông số của cổng WAN mà nhà mạng đã cung cấp cho bạn vào các mục tương ứng: IPv6 Address, IPv6 Prefix Length, IPv6 Gateway Address.
 • Nhấn nút Add ở mục IPv6 DNS Server Address và điền vào địa chỉ IPv6 của DNS Server bạn muốn dùng. Ví dụ IPv6 của DNS Google là:

        2001:4860:4860:8888

        2001:4860:4860:8844

 • Sau đó nhấn Apply để lưu lại cấu hình.

 1. Kiểm tra tình trạng kết nối của đường truyền
 • Bạn chọn menu Online Status >> Chọn thẻ IPv4 hoặc IPv6 để kiểm tra đường truyền tương ứng.
 • IPv4:

 • IPv6:

 1. Cấu hình cấp IPv6 cho hệ thống mạng LAN:
 1. Đặt IPv6 cho cổng LAN Router:
 • Nếu bạn không nắm chắc cách tính IPv6 có thể lên mạng tìm các trang hỗ trợ. Ví dụ:

    http://www.gestioip.net/cgi-bin/subnet_calculator.cgi

 • Bạn vào menu LAN >> General Setup >> Chọn LAN1 và nhấn nút Edit >> Kéo xuống mục cấu hình IPv6 và cấu hình:
 • IPv6 Protocal: Bạn chọn Static.
 • IPv6 Address: Chọn và điền một địa chỉ IPv6 trong lớp mạng IPv6 mà nhà mạng giao cho bạn quản lý để làm IPv6 cho cổng LAN router.
 • IPv6 Prefix Length: Điền vào thông số Prefix Length mà nhà mạng cung cấp cho bạn.
 • Nhấn Apply để lưu cấu hình

 1. Cấu hình IPv6 DHCP Server:
 • Bạn chọn menu LAN >> General Setup >> Chọn thẻ DHCPv6 >> Chọn tiếp LAN1 và nhấn nút Edit. Và cấu hình:
 • Đánh dấu chọn mục Enable.
 • Mode: Bạn chọn Manual Setting.
 • Start IPEnd IP: Bạn chọn IPv6 đầu và cuối trong khoảng bạn muốn cấp. Có thể dùng các công cụ hỗ trợ như trang "http://www.gestioip.net/cgi-bin/subnet_calculator.cgi" để tính toán và xác định khoảng IPv6 muốn cấp.
 • Nhấn vào nút Add và thêm vào các IPv6 của DNS Server muốn sử dụng.
 • Sau đó nhấn Apply để lưu cấu hình.

 1. Kiểm tra kết quả:
 • Trên máy tính bạn mở công cụ CMD và chạy dòng lệnh "ipconfig /all", và kiểm tra xem có các thông số IPv4IPv6 chưa?

 • Tiếp theo đó trên máy tính bạn chạy tiếp lệnh PING đến các website dùng IPv4IPv6 xem có PING thành công không. Nếu PING được là bạn đã cấu hình thanh công.