Hướng dẫn cấu hình VigorFly làm Access Point

(Chỉ phát Wifi)

Tình huống: - CTY đã có một đường truyền cáp quang/ADSL với modem đang hoạt động tốt - Yêu cầu triển khai mạng không dây Wifi

Bước 1: Đặt tên mạng cho Wireless (SSID) – chọn Channel

- Chỉ nối cáp mạng từ card mạng máy tính vào cổng LAN của DrayTek

- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1

- Điền Username : admin Password: admin sau đó chọn Login để truy cập vào giao diện cấu hình.

- Vào mục Wireless LAN >>> General Setup

- Chọn Enable Wireless LAN

- Điền Tên mạng WIFI vào ô SSID

- Channel: Xem thêm phần cấu hình tối ưu cho wireless https://www.anphat.vn/c-vigorap-web-portal-wireless-controller-apm/huong-dan-chon-channel-toi-uu-cho-wireless (mục 4a)

- Chọn OK để lưu cấu hình

Bước 2: Đặt mật khẩu cho wireless (password)

- Vào mục Wireless LAN >>> Security Settings

- Mode: chọn Mixed(WPA+WPA2)/PSK

- WPA Algorithms: chọn TKIP/AES

- Điền mật khẩu vào ô Pass Phrase (ít nhất 8 ký tự)

- Chọn OK để lưu cấu hình

Bước 3: Thay đổi địa chỉ IP quản lý của DrayTek – Tắt DHCP Server

- Vào LAN >> General Setup:

+ Đổi IP Address thành 192.168.1.250 (IP này chưa có thiết bị nào sử dụng)

+ DHCP Server Configuration: Chọn Disable Server

+ Nhấn OK

Bước 4: Nối dây mạng từ port LAN của modem đến port LAN của DrayTek như mô hình đầu tiên

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641