Quý khách cần thông tin về giá vui lòng email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., các thông tin khác liên hệ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Xin cảm ơn.

closed icon

Hướng dẫn cấu hình VigorFly làm Access Point

(Chỉ phát Wifi)

Tình huống: - CTY đã có một đường truyền cáp quang/ADSL với modem đang hoạt động tốt - Yêu cầu triển khai mạng không dây Wifi

Bước 1: Đặt tên mạng cho Wireless (SSID) – chọn Channel

- Chỉ nối cáp mạng từ card mạng máy tính vào cổng LAN của DrayTek

- Sử dụng trình duyệt web và truy cập vào địa chỉ http://192.168.1.1

- Điền Username : admin Password: admin sau đó chọn Login để truy cập vào giao diện cấu hình.

- Vào mục Wireless LAN >>> General Setup

- Chọn Enable Wireless LAN

- Điền Tên mạng WIFI vào ô SSID

- Channel: Xem thêm phần cấu hình tối ưu cho wireless https://www.anphat.vn/c-vigorap-web-portal-wireless-controller-apm/huong-dan-chon-channel-toi-uu-cho-wireless (mục 4a)

- Chọn OK để lưu cấu hình

Bước 2: Đặt mật khẩu cho wireless (password)

- Vào mục Wireless LAN >>> Security Settings

- Mode: chọn Mixed(WPA+WPA2)/PSK

- WPA Algorithms: chọn TKIP/AES

- Điền mật khẩu vào ô Pass Phrase (ít nhất 8 ký tự)

- Chọn OK để lưu cấu hình

Bước 3: Thay đổi địa chỉ IP quản lý của DrayTek – Tắt DHCP Server

- Vào LAN >> General Setup:

+ Đổi IP Address thành 192.168.1.250 (IP này chưa có thiết bị nào sử dụng)

+ DHCP Server Configuration: Chọn Disable Server

+ Nhấn OK

Bước 4: Nối dây mạng từ port LAN của modem đến port LAN của DrayTek như mô hình đầu tiên

Hãy liên lạc với chúng tôi để được hỗ trợ:
Văn phòng TPHCM (028) 3925 3789
Chi nhánh miền Bắc (024) 3781 5089
Chi nhánh miền Trung (0236) 367 9515

Hotline Hỗ Trợ Kỹ Thuật: 1900 633 641