1. Hướng dẫn Backup cấu hình L300/ L300e
  1. Đăng nhập vào thiết bị
  2. Vào Menu Advanced Setting, kéo xuống mục System  >> chọn Backup / Restore
  • Nhấn Generate Backup để lưu lại cấu hình

  1. Hướng dẫn Restore cấu hình
  1. Đăng nhập vào thiết bị
  2. Vào Menu Advanced Setting, kéo xuống mục System  >> chọn Backup / Restore

​​

  • Nhấn Browse chọn file backup

  • Sau khi file backup đã hoàn tất tải lên, thiết bị tự động reboot để restore cấu hình

  • Chờ vài phút để áp dụng cấu hình